Referenciák

Esettanulmányok

Iparági megoldások

A BMS jogelőd megoldásait számos iparágban működő vállalatnál vezettük be és üzemeltettük átlagosan 8-10 éven keresztül. Mindaz a tudás, amit ezen projektjeinknél az egyedi testre szabás során elsajátítottunk, része a rendszernek.
Az alábbi iparágak speciális folyamatait képeztük le a BMS-ben:

 

Gyógyszeripar – Gépipar – Közüzemi szolgáltatás – Tömegközlekedés – Textilipar – Sütőipar – Építőipar – Fővállalkozás – Önkormányzat – Erdőgazdaság – Könyvpiac – Egyesületek

 

Egy vállalatirányítási rendszer bevezetése minden esetben teljesen átalakítja a működési rendszert. Zárttá válnak a folyamatok, konzisztens adatbázis áll rendelkezésre. A leggyakrabban igényelt modulok: a pénzügy-számvitel, az eszközgazdálkodás, a készletgazdálkodás, értékesítés, beszerzés, raktári logisztika, controlling. Alapelvünk, hogy a szoftvert igazítjuk a vállalati folyamatokhoz, ahelyett, hogy a szervezetnek kelljen alkalmazkodni a szoftverhez.

Az alábbi esettanulmányokban kiemeltünk néhány iparági jellemző specialitást, amelyek az elmúlt több, mint 30 év alatt, a vállalatirányítási rendszerünk testre szabását igényelték az alapmodulokon túl.

 

A gyógyszeripar az egyik legmagasabb hozzáadott értékű terméket előállító iparág, ahol a minőségi követelmények is rendkívül szigorúak. A vállalatirányítási rendszerrel szemben ezért természetes igény, hogy ezeket a követelményeket kielégítse.

Melyek azok a specialitások, amelyeknek meg kell felelni?

Termelésirányítás

A gyógyszergyártás általában teljesen zárt vegyi folyamat, amelynek bizonyos szakaszaiban minőség-ellenőrzés történik. Egy-egy minőség-ellenőrzés során többszáz mérési paramétert kell rögzíteni és kiértékelni. A folyamat során pontosan végig kell követni, hogy milyen alapanyagok, milyen mennyiségben és hogyan kerülnek feldolgozásra, azok honnan származtak, milyen minőségi paraméterekkel rendelkeztek.
A késztermékeknél dokumentálni kell a teljes anyagbeépülési folyamatot az utólagos visszakereshetőség miatt. A gyártási egységeket (charge-okat) szintén meg kell különböztetni egymástól a gyártási szám alkalmazásával.
A különböző országokban eltérő gyógyszer szabvány van érvényben, ezért már a gyártás tervezésekor tudni kell, hogy milyen relációba fogják kiszállítani a készterméket. Emiatt már a receptúra összeállításakor meg kell különböztetni az eltéréseket országok szerint. Ez elsősorban a csomagolást és a gyógyszer tájékoztatókat, esetenként a receptúrát is érinti.

Készletkezelés

A fentiekből következően egy készlet elem azonosításához kb. 10-20 féle paraméter szükséges. Már egy szállítmány bevételezése is két lépésben történik: első lépésben mennyiségi, második lépésben pedig minőségi átvétel történik. Működnie kell a visszahívásnak, amely szerint, ha véletlenül bekerült egy hibás alapanyag a gyártási folyamatba, akkor vissza kell tudni hívni a készterméket akkor is, ha már időközben eladták. Így a teljes logisztikai folyamatot a beszerzéstől, a gyártáson át az értékesítésig nyomon kell követni. Például egy infúziós terméket azért kellett visszahívni Romániából, mert kiderült, hogy a donor véradó hepatitiszes volt a vérvételkor, ami csak 6 hét lappangási idő után derült ki. Így a vizsgálatok nem tudták kimutatni a gyártáskor és a vér bekerült a késztermékbe. Minden, az adott charge-ban feldolgozott és eladott, ill. a patikák készletén lévő terméket így vissza kellett hívni.
Mivel a gyógyszerek és az alapanyagok lejárati idővel rendelkeznek, ezért nagyon fontos a teljes logisztikai folyamatban a fizikai FIFO elv (first in first out) szigorú alkalmazása.
Különös figyelmet kell fordítani a veszélyes alapanyagokra (mérgekre) is. Bizonyos anyagoknál számon kell tartani még a párolgást is, ahol ily módon fogy a készlet.

Értékesítés

Az értékesítés szorosan kapcsolódik a termelésirányításhoz, illetve a készletgazdálkodáshoz. Pontosan dokumentálni kell, hogy egy vevő melyik termékből, azon belül melyik charge-ból, milyen lejárati idővel kapta meg a rendelését. Az értékesítők adnak információt arról is, hogy milyen termék összetételt érdemes betervezni a következő időszakra, és ebből mekkora árbevétel, ill. fedezet realizálható.
A gyártók elsősorban patikákba, kórházakba szállítják a gyógyszereket. A nagykereskedelmi rendszerben biztosítani kellett a rendelések folyamatos felvételét és továbbítását a termelés felé, a pontos kiszállításokat, amit patikák esetében körjáratokkal bonyolítottak, vagy az automatikus számlázást is.

Az 1990-es évek közepén szerződtünk a MALÉV-vel a controlling rendszer kialakítására. Első lépésként a bejövő számlák feldolgozását kellett megoldanunk. Ugyanis a repülőterek havonta számoltak el a légitársasággal a nyújtott szolgáltatások alapján és a számlákon a számlatételekben szerepelt a teljesítés dátuma. Ráadásul az elszámolás devizában történt, és a tételeket eltérő árfolyamon kellett könyvelni. Akkor még nem volt az EUR bevezetve, így az átváltásnál akár 12 hosszú tizedesjegyig kellett számolni.

A számlázórendszer fejlesztése után meg kellett oldani a controlling és a különböző, kb. 8 féle alkalmazás integrációját, ahonnan a naturáliákat és teljesítmény adatokat át tudtuk venni. Ennek az alapvető nehézsége volt, hogy a különböző rendszerekben eltérő időket alkalmaztak: a greenwich-i mean time-ot és a local time-ot. Ezeket közös nevezőre kellett hozni annak érdekében, hogy a költségek elszámolhatók legyenek. Ráadásul a járat azonosítók sem voltak mindig egyediek, mert a repülőgépek több időzónán is átrepülhettek.
A projekt eredményeként kimutattuk a fedezeteket: járat-, azon belül járatszakasz-, desztináció- és repülőgép bontásban, amelynek alapján dönteni tudtak az árképzési rendszer finomításáról, marketing akciókról, repülőgép méret indításáról, új gépek beszerzéséről, a kapacitások kihasználásáról, stb.

Másik, a tömegközlekedésbe tartozó projektünk egy Volán vállalatnál valósult meg, ahol a teljes vállalatirányítási rendszer bevezetésre került. A műszaki rész tartalmazta a menetrendtervezéstől kezdve a járatvezérlésen át a karbantartásig szükséges funkciókat. Így az értékteremtő tevékenységről részletes és pontos adatok álltak rendelkezésre.
A jegyelszámolásra külön programokat kellett fejleszteni, hogy az árbevétel meghatározható legyen, hiszen nemcsak a buszokon vásároltak az utasok jegyeket, hanem bárhol az országban, illetve bérleteket is használtak.

Nagyon fontos volt az üzemanyag költségek kimutatása, amelynek érdekében a buszokat fölszerelték tachométerrel. Kialakították az üzemanyag fogyasztási normákat a különböző terepviszonyokhoz igazítva és érdekeltté tették a buszvezetőket a megtakarításban. Ezeket a mutatókat természetesen a vállalatirányítási rendszer szolgáltatta.

A gépiparban egyedi célgépek gyártására alakítottunk ki termelésirányítási rendszert. Az egyedi gyártást, mint projektet értelmeztük. A tervezési fázisban határozták meg az anyagszükségletet és gyártási műveleteket. Törekedtek a szabványos alkatrészek, részegységek beépítésére, mert ezzel a nagyobb sorozatgyártással költséget lehetett megtakarítani. Fontos szerepe volt a beszerzésnek, hogy minden anyag, alkatrész és részegység a megfelelő időben rendelkezésre álljon. A nagyobb berendezések, gyártósorok gyártási átfutási ideje gyakran egy évig is eltartott. Ezért fontos volt az anyag és alkatrész beérkezések ütemezése, hogy ne kelljen fölöslegesen készletezni, amíg nincs rá szükség. Általában számos alvállalkozó bevonása történt, akiknél a szállítás pontosságát, és a szállítmány megfelelő minőségét nyomon kellett követni.

Minél több szabványos alkatrészt tudtak beépíteni, ami közös volt a különféle gépekben, annál nagyobb sorozat nagyságot lehetett elérni, és ezzel az előkészületi és befejezési idők csökkenthetők voltak.

A gyártási folyamatban a munkagépek mellett a dolgozók teljesítményét is mérhetővé kellett tenni annak érdekében, hogy a kapacitás tervezéshez megfelelő információk álljanak rendelkezésre. A termelés programozás gördülő tervezéssel történt heti ütemezéssel. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan mindig egy évre előre, heti bontásban kell újra tervezni a folyamatot az előző időszakban megvalósult teljesítések alapján.

A dolgozói teljesítmények mérése a normához képest lehetővé tette hatékonyabb ösztönzési rendszer kialakítását.
A közvetlen és közvetett költségek mérésével számszerűsíteni tudtuk a rendelések fedezetét. A közvetlen költségek a teljesítményük arányában, míg a közvetett költségek megfelelő vetítési alapok szerint kerültek kiszámításra. Így mérni lehetett nemcsak a vevői rendelések, hanem az egyes termelő egységek, munkagépek, gyártósorok fedezetét is.

A gyártás mellett kiemelt fontosságú volt a szerszámok és gépek megfelelő karbantartása. Mint tudjuk, a termelésben mindig legalább eggyel magasabb pontossági osztályba tartozó eszközöket kell használni, mint a gyártott munkadarab. Ezért a célgép gyártásban különösen fontos volt a megfelelő minőség biztosítása. Tervszerű megelőző karbantartást alkalmaztak, amelyben a karbantartások ütemezését, a minőségi paraméterek mérését, a meghibásodások előfordulását, a hibaokok elemzését támogattuk a vállalatirányítási rendszerrel.

Magyarországon 19 állami tulajdonú erdőgazdaság működött a 2010-es években. Az erdőgazdaságok divíziókból állnak, amelyek meghatározott terület fenntartásáért, üzemeltetéséért felelősek.

Speciális tervezési és mérési rendszert kellett kialakítani, hiszen a fák lassan növekednek és ezért a tervezési horizont akár 100 évre is kiterjedhet. A fák növekedése egyben értéknövekedésként jelenik meg a könyvelésben.

A tervezés kiterjedt a telepítésekre, fakivágásokra, a vadállomány etetésére, vadászatára, az erdei utak és létesítmények karbantartására, újak létrehozására az adott terület adottságaihoz igazítva. Emellett üzemeltettek vadászházakat és fafeldolgozó üzemet is.

Speciális készletgazdálkodási rendszert kellett kialakítani, amiben például a kivágott fák mennyiségét és pontos helyét kellett meghatározni. A kivágott fák mennyiségét mobil eszközökkel köbözéssel határozták meg, míg a tárolási helyüket GPS koordinátákkal azonosították. Mind ehhez integrálnunk kellett egy térinformatikai rendszert a vállalatirányítási rendszerrel. A térinformatikai rendszerben lehetett a naturális tervezést elvégezni, hogy pl. hol, mekkora területen, milyen fákat kell kivágni, vagy újakat telepíteni. Mekkora az éves növekedése az erdőknek, mekkora vadállományra kell számítani, mely területeken, stb.

Az erdőgazdaságokban speciális munkagépeket és adaptereket használnak, amelyek teljesítményét és költségét folyamatosan mérni kellett. Különösen az üzemanyag felhasználás volt előtérben, amelyre egy norma rendszert dolgoztak ki. Ezeket a normákat a terepviszonyok alapján korrigálni lehetett, hiszen más a fogyasztás egy meredek lejtőn, mint sík terepen. Általában saját üzemanyag kúttal is rendelkeznek, amelyek feltöltését a felhasználás függvényében pótolni kellett.
Igen nagy szerepe volt a controlling rendszernek, amelyben a naturáliákat összekapcsoltuk a költségekkel és kiszámítottuk a fedezeteket nemcsak divízió szinten, hanem területi egységenként, és tevékenység ágazatonként is.

Ügyfelünk a Heller-Forgó féle hűtőtornyokat építette a világ minden táján. Dél-Amerikától kezdve, Afrikában és ázsiai országokban is. A hűtőtorony levegővel működik, ezért akár sivatagi környezetben is megbízhatóan üzemeltethető.

A beruházásokat projekt szervezetben menedzselték. A projektvezetők feladata volt a szerződések megkötése, az egyes építkezések megszervezése, általában helyi alvállalkozók bevonása, a kivitelezés irányítása. A vállalatirányítási rendszerrel a teljes munkafolyamatot támogattuk.

Nagyon fontos volt a finanszírozás kérdése. A szerződéskötésnél dőlt el, hogy egy adott projektet milyen ütemezésben fogják fizetni a megrendelők. A projektvezetők minél nagyobb előleg fizetésére törekedtek. Tekintettel arra, hogy a megrendelők pénzeszközei nagyon eltérőek voltak, ezért az árfolyamok kezelése szintén kiemelt feladat volt. Ehhez akár 12 tizedes jegyű számításokat is kellett végezni.

Az egyes projektek versenyeztek egymással abban, hogy melyik finanszírozza a másikat, ezért erre nagy hangsúlyt fektettünk a controlling rendszerben. Kidolgoztunk egy belső elszámoló rendszert, amiben a projektek között kamatosan vettük figyelembe az egymásnak nyújtott finanszírozásokat. Cél volt, hogy a cash flow folyamatosan pozitív maradjon.

Megrendelőnk konfekció ipari termékek gyártásával foglalkozott. Mind a gyártási, mind az értékesítési folyamatokban kritikus kérdés volt a készletek kezelése. Egy kollekció többféle méretű, méretenként eltérő darabszámú tételeket tartalmaz és a tételek eltérő színben, de azonos áron is lehetnek. A méretskála kialakításánál figyelembe kellett venni a vásárlók eltérő adottságait és statisztikai alapon a darabszámok meghatározását.

A gyártás indításnál megtervezték a szükséges alapanyagokat – beleértve a tervezett hulladékot, valamint az elvégzendő műveleteket, amelyekhez perc alapú normaidőket rendeltek.

A gyártási folyamat a szabászattal indult, ahol ún. kötegelt alkatrészeket állítottak elő. Ezután a varrónőkhöz kerültek ezek az alkatrészek, amelyek összevarrásáról gondoskodtak. Amikor a teljes ruha elkészült, utána kivasalták és a minőség ellenőrzés átvette. Ha megfelelt, utána továbbították a csomagolóba. A folyamat pontos követése érdekében minden műveletre készítettünk vonalkódos etikettet, amit az alkatrész kötegekhez párosítottak. Amikor egy varrónő végzett egy köteggel, csak át kellett ragasztania a munkalapjára az etikettet. Így tudták dokumentálni az elvégzett munkájukat, külön adminisztráció nélkül. Műszak végén pedig csak leolvasták a munkalapokat, így a program ki tudta számolni a napi teljesítményeket és össze tudta vetni a normaidőkkel. A csoportvezetőnek lehetősége volt a normaidők korrigálására, figyelembe véve, hogy melyik kényesebb anyag igényelt lassúbb munkát. Ehhez kötötték a teljesítmény bérezést is.

A controlling rendszerben kiszámoltuk a kollekciók önköltségét és termék típusonként, ill. értékesítési csatornánként a fedezeteket. A minőségbiztosítási rendszerben többféle mutatószám alapján lehetett döntéseket hozni, pl. a szabászgép beállításáról, az egyes dolgozók teljesítményéről, a kapacitások kihasználtságáról, a működési rendszer hatékonyságáról.

Az élelmiszeriparban is hasonlóan szigorú minőségi előírások vannak, mint a gyógyszeriparban. Nyomon kell követni a beépülő anyagokat származási hellyel együtt. Az elkészített adagokat itt is sarzs-nak hívják és a gyártási számmal azonosítják. Specialitás, hogy a tésztából mindig meghagynak egy kis mennyiséget kovásznak a következő napi sütéshez.
A boltok a rendeléseiket délután 2-ig adhatják le, amit utána összesítenek és ennek alapján indul a gyártás. A pékárukat hajnalban szállítják ki a boltoknak. Ehhez saját gépkocsi parkot tartanak fenn, amelyek körjáratban végzik a kiszállítást. Visszafelé elhozzák az üres ládákat, ill. a megmaradt szárazkenyeret, kiflit, zsömlét, amiből prézlit készítenek. A boltoknál minimalizálva volt a visszaküldhető mennyiség. A kiszállításnál körjáratokat alakítottak ki, hogy optimális sorrendben, a lehető legrövidebb úton és időben tudják végezni. Fontos volt a ládák, raklapok pontos nyilvántartása is, mert ezek a gyártó tulajdonát képezték.

A controlling rendszerben kimutattuk az egyes termékfajták fedezetét, melynek alapján optimalizálni lehetett a gyártmány összetételt (miből mennyit és mikor érdemes gyártani?) Emellett értékelni kellett a boltokat a termék fajtánkénti értékesített mennyiség és fedezet alapján.

Fontos volt a pozitív cashflow fenntartása, ennek érdekében a vevőket fizetési fegyelem alapján is rangsoroltuk.

Az önkormányzatok, mint állami költségvetési intézmények az éves tervükben határozzák meg a költségvetésüket. Az éves tervben fejezetenként bontják le a tervezett bevételeket és kiadásokat. A működésük során különböző határozatokat hoznak, amelyek kiadásokkal járnak. Ezeket előirányzatoknak hívják. A könyvelésben ezért össze kellett kapcsolni a terv- előirányzat – tényköltség adatokat annak érdekében, hogy a tervezett kereteket ne lépjék túl.

Emellett nyomon kellett követni a beszerzések, beruházások ráfordításait, valamint az intézmények működését is. Fontos volt a központi adatszolgáltatás biztosítása, hiszen ennek alapján összesítik országosan a gazdálkodási adatokat.

A bevételek jelentős része az adókból származik, ezek kiszámítása, kommunikálása, a befizetések nyomon követése az adóalanyok folyószámláinak követése szükséges. Továbbá az önkormányzatok rendelkeznek saját vállalatokkal, amelyek bevételeit és kiadásait szintén figyelemmel kell kísérni.

Az önkormányzatoknál is lehetne a hatékonyságot növelni a teljesítmények és ráfordítások mérésével, megfelelő ösztönzési rendszer kialakításával, mint ahogy a nem költségvetésből gazdálkodó vállalatoknál történik.

Az önkormányzatok, mint állami költségvetési intézmények az éves tervükben határozzák meg a költségvetésüket. Az éves tervben fejezetenként bontják le a tervezett bevételeket és kiadásokat. A működésük során különböző határozatokat hoznak, amelyek kiadásokkal járnak. Ezeket előirányzatoknak hívják. A könyvelésben ezért össze kellett kapcsolni a terv- előirányzat – tényköltség adatokat annak érdekében, hogy a tervezett kereteket ne lépjék túl.

Emellett nyomon kellett követni a beszerzések, beruházások ráfordításait, valamint az intézmények működését is. Fontos volt a központi adatszolgáltatás biztosítása, hiszen ennek alapján összesítik országosan a gazdálkodási adatokat.

A bevételek jelentős része az adókból származik, ezek kiszámítása, kommunikálása, a befizetések nyomon követése az adóalanyok folyószámláinak követése szükséges. Továbbá az önkormányzatok rendelkeznek saját vállalatokkal, amelyek bevételeit és kiadásait szintén figyelemmel kell kísérni.

Az önkormányzatoknál is lehetne a hatékonyságot növelni a teljesítmények és ráfordítások mérésével, megfelelő ösztönzési rendszer kialakításával, mint ahogy a nem költségvetésből gazdálkodó vállalatoknál történik.

A különböző civil, szakmai egyesületek jellemzően kis méretű központi irányítással és számos taggal rendelkeznek. Fő tevékenységük általában szakmai rendezvények, konferenciák, workshop-ok, találkozók szervezése. Az egyesületi rendszer ezért biztosítja az online jelentkezéseket a különböző programokra a megadott feltételekkel. A jelentkezések visszaigazolása automatikusan történik.

Az árképzés rugalmasan paraméterezhető, az egyszerű egységártól a különböző kedvezményeken át, a többféle szolgáltatás igénybevételéig. Pl. konferencia esetén a szakmai program igénybevétele különböző kedvezményekkel, szállásköltség, gálavacsora, stb. árai is megadhatók, aminek alapján a részvételi díj számítása automatikusan történik. A program a jelentkezésnél megadott adatok alapján, a beállított fizetési feltételek szerint automatikusan díjbekérőt készít a jelentkezőknek. A banki átutalásokról szóló kivonatokat automatikusan párosítja a díjbekérőkkel, amelynek alapján elkészíti a számlát elektronikus, vagy hagyományos formában.

Fontos része a rendszernek a tagság nyilvántartása és a tagdíj befizetések nyomon követése, amely szintén a díjbekérő – banki kivonat -számla automatikus összekapcsolásával történik.

Természetesen vannak kivételes esetek (pl. előre számlázás, sztornózás, stb.), amelyek kezelésére szintén fel van készítve a rendszer.

Egyedi fejlesztésként összekapcsoltuk az egyesületi rendszert egy hírlevél küldő alkalmazással, így a hírlevelet kérő személyek e-mail címe automatikusan bekerül a hírlevélküldő adatbázisába, ill. ha leiratkozás történik, az visszakerül a back office rendszerbe.

A listáknál, lekérdezéseknél számos szűrési szempontot meg lehet adni, és az eredmény excelbe exportálható. Így pl. készíthető kimutatás a tagságról, a különböző rendezvényre jelentkezőkről, a befizetésekről és tartozásokról, stb. Az alkalmazás felhő alapú szolgáltatásként vehető igénybe.

A könyvpiac szereplői a könyvkiadók, kereskedők és a vásárlók. A háromféle szereplők között a kommunikációt folyamatosan biztosítani kell, és ahol lehet automatizálni a folyamatokat.

Jellemzően bizományosi értékesítés történik, ezért a kiadók viselik a legnagyobb kockázatot. Az előzetesen megfinanszírozott példányokat bizományba adják át a kereskedőknek és csak akkor jutnak a pénzükhöz, ha a könyveiket már megvásárolták és a kereskedők elszámoltak a forgalommal. Ezért nagyon fontos döntést hoznak, amikor meghatározzák a kiadási példányszámot, jól kell megbecsülniük, hogy mekkora forgalom várható.

A magyar könyvpiac leszűkült a korábbi háromról két nagy szereplősre, amely nagykereskedők a piac 70-80%-át fedik le. Mellettük közepes és kisebb kiadók működnek. Magyar sajátosság, hogy a könyv nagykereskedő cégek rendelkeznek számos saját kiadóval is. Így a teljes folyamat vertikumot támogatni kell a vállalatirányítási rendszerrel.

A könyvkiadás speciális folyamata a jogdíj szerződések és jogdíj elszámolások nyomon követése. Ehhez pontos nyilvántartás szükséges a forgalomról, amit a kereskedők rendszeres fogyásjelentésben számolnak el a kiadók felé. A jogdíj szerződések sokfélék, és az elszámolások is változatosak, amiért meg kell állapodni, hogy mi legyen az elszámolás alapja, milyen devizanemben és árfolyamon történjen, milyen periódusokban, az előleg kezelésében, stb.

A bolthálózattal rendelkező kereskedőknél elsősorban a forgalom és a készletek alakulásáról kell folyamatos információt szolgáltatni. Ezért a bolti rendszert, web-áruházat integrálni kell a központi ERP rendszerrel. A logisztikai folyamatok hasonlóak más nagykereskedőkkel. Cél, hogy a készlet ott legyen, ahol kereslet van rá és a készletek mozgatását (betárolás, kiszedés, elosztás, áttárolás) a lehető leghatékonyabban lehessen végrehajtani. Ebben segíthet a mesterséges intelligencia, amellyel a végrehajtási feladatokat optimalizálni lehet.

Külön folyamat az áruházláncok, multinacionális cégek kiszolgálása. Általában az adat kommunikáció EDI-n keresztül történik (megrendelések, számlák). A megrendelések előtt egy ún. belistázási folyamatot hajtanak végre, amely a készletfoglalásokat vezérli. A megrendelések a belistázott termékek alapján történnek. A tényleges eladások adatai a kasszaforgalom alapján kerülnek vissza a vállalatirányítási rendszerbe.

A raktári folyamatok hatékony végzését mobil eszközökkel támogatjuk. A mobil eszközön jelenik meg a dolgozó számára a végrehajtandó feladattal kapcsolatos minden információ, ill. amellyel a végrehajtási folyamat is nyomon követhető. A logisztikai rendszer biztosítja, hogy a kiszedési feladatokat a lehető legrövidebb bejárási útvonallal hajtsák végre. A készletek elhelyezését is optimalizálni lehet a forgási sebesség, a gyakran együtt rendelt könyvek és egyéb szempontok alapján, hogy a kiszedés minél hatékonyabb legyen.

A boltokban, nagykereskedelemben és web-áruházban történő értékesítési rendszerek integráltan működnek a belső vállalatirányítási rendszerrel, így a tényadatok valós időben folyamatosan rendelkezésre állnak. Ennek alapján dönteni lehet pl. a készletek átmozgatásáról, beszerzési rendelések feladásáról, visszahívásokról.

Az értékesítésben jelentős szerepe van a marketingnek, a különféle akciók alkalmazásának. Biztosítani kell a különböző értékesítési csatornákon az egységes kedvezménykezelést, hogy a boltokban, a web-áruházban, a franchise hálózatban azonos módon tudják alkalmazni.

Minden kereskedő cégnél fontos, hogy a vevőket minél nagyobb mértékben ösztönözzék a vásárlásra. Ehhez különféle, akár mesterséges intelligencián alapuló ajánlásokat kell előállítani pl. a web-áruházban, a boltokban. Alkalmazhatunk személyre szabott hírlevél ajánlásokat, a törzsvásárlók részére kialakított kedvezményeket is.

A vállalatirányítási rendszer feladata, hogy kimutassa az akciók, kedvezmények hatékonyságát elemzésre alkalmas módon.

A kiadók, beszállítók felé havonta küldik az elszámolásokat az értékesítésekről, amelynek alapján a beszállítók megkapják az árbevételüket.

A controlling rendszer feladata biztosítani a vezetőség számára a többszintű beszámoló rendszert, a rendszeres adatszolgáltatást, mind napi, havi, éves bontásban összehasonlítva az előző év azonos időszakával, illetve a tervhez viszonyítva. A riportok a különböző vezetői szintek operatív és stratégiai döntéseit egyaránt támogatják naprakész információval.

A vállalatirányítási rendszer adatbázisára építve vezettük be a BI (bussines intelligence) rendszert, amely a felsővezetés és tulajdonosi kör számára nyújt elemzésre alkalmas megoldást a stratégiai döntések meghozatala érdekében. A rugalmas lekérdezési szempontrendszer kiterjed a vállalatirányítás minden területére, a grafikus ábrázolásból pedig a tendenciák könnyen kiolvashatók.

A vállalatirányítási rendszer tartalmaz felhő alapú funkciókat, ahol ez lehetséges. A fizikai folyamatoknál – pl. raktári-, bolti értékesítési-, szállítási folyamatoknál továbbra is a biztonságos kliens-szerver architektúrát alkalmazzuk és az adatok szinkronizálását szerviz programok végzik. Így az adatok konzisztenciája és naprakészsége folyamatosan biztosított.

Bemutatunk néhányat az elkészült jelentősebb munkáink közül.

Ismertetjük a feladatot, leírjuk a projektet, a rendszert és annak működési környezetét is.
Egyéni referencialátogatás keretében Ügyfeleink szívesen bemutatják a BMS működését, és válaszolnak minden további részletes kérdésre.

Ügyfelünk a lira.hu és rozsavolgyi.hu web-áruházak

A web-áruházak forgalma évről évre dinamikusan nő, ezért a gördülékeny kiszolgálás érdekében a logisztikai folyamatokat fel kellett gyorsítani. Csúcsidőszakban előfordul akár napi 10.000 rendelés is.

A feladat

A fejlesztés célja: az online rendelések kiszolgálásának átfutási idejét legalább 50 %-kal csökkenteni. Ehhez a logisztikai folyamat jelentős átalakítása volt szükséges. A folyamat automatizálása a következő pontokon történt:

 • Az online rendelések fogadása a háttér rendszerben
 • A készletek raktárhely szerinti betárolása
 • Gyűjtő kiszedési listák bejárási sorrendben történő előállítása különböző prioritási szempontok szerint
 • Gyűjtött cikkek rendelésenkénti szortírozása
 • A készlethiányokra automatikus beszerzési rendelés előállítása
 • Csomagokhoz a bizonylatok (számla, szállítólevél), etikettek elkészítése
 • Hiányos csomagok kiegészítése
 • Boltközi áttárolás
 • Szállítási információk átadása a web-áruháznak

A cikkek azonosítása vonalkóddal történik, a folyamatban mobil adatgyűjtő eszközöket használnak.

Eredmények

A logisztikai folyamatot sikerült jelentős mértékben automatizálni, melynek eredményeképpen az átfutási idő kevesebb, mint a felére csökkent. A raktárban a munka szervezettebbé vált, kevesebb munkaerővel, a korábbinál 30-40 %-kal nagyobb megrendelés állományt tudnak határidőre teljesíteni. Ezáltal a rendelések fajlagos költségei is csökkentek.

A fejlesztéssel elért előnyök:

 • Az online rendelések teljesítésére rövidebb átfutási időt tudnak vállalni.
 • A vevők nyomon tudják követni a rendelésük állapotváltozásait.
 • A raktári folyamatok teljes körűen nyomon követhető váltak.

Ügyfelünk a Líra cégcsoport kiadói: Magvető, Corvina, Atheneaum, Manó könyvek, GeneralPress, Rózsavölgyi

A könyvkiadók több ezer szerzővel, illetve jogtulajdonossal állnak kapcsolatban, akikkel rendszeresen el kell számolni a jogdíjakat. Az elszámolások megállapodástól függően félévente, illetve évente esedékesek, ami hatalmas munkát jelentett a kiadók számára. Az elszámolásokat többnyire excel táblákban, vagy manuálisan papíron vezették.

A feladat

A fejlesztés célja: a szerzői jogdíj elszámolás automatizálása a BMS rendszerbe integrálva. Ehhez rögzíteni kellett a jogdíj szerződéseket, amelyben szerepelnek a jogtulajdonosok adatai (szerző, ügynök, képviselő, stb.), az elszámolás alapadatai (devizanem, árfolyam, érvényesség, stb.), a megjelentetett cikkek, az elszámolás módja, a fizetett előlegek, korábbi elszámolások, megjelenések adatai. A legtöbb esetben a jogdíj mértéke az elért forgalomtól függ, de vannak kivételek (pl. a megjelent példányszám). Az elszámolandó cikkek között szerepelnek nemcsak nyomtatott, hanem elektronikus könyvek is, amelyeknek nincs készlete. A program a szerződéseken kívül az elszámoláshoz szükséges további adatokat a BMS rendszer egyéb funkcióiban keletkezett adatokból veszi: mint pl. a kiadói elszámolás, a pénzügyi számlák, cikktörzs, stb.

Eredmények

A jogdíj elszámolást sikerült automatizálni. A projekt eredményei:

 • A szerződések jelentős része rögzítésre került, a program biztosítja a „kivételes esetek” kezelését is.
 • A szerződések sokféle szempont alapján kereshetők, lekérdezhetők, listázhatók.
 • Az elszámolások automatikusan elkészíthetők.
 • Az elszámolások ellenőrizhetők a tételes forgalom alapján.
 • Az elszámolások a jogtulajdonosok által előírt (doc, vagy xls) egyedi formátumokban listázhatók.
 • Az elszámolások sokféle szempont alapján lekérdezhetők, listázhatók.
 • A kapcsolódó pénzügyi teljesítések, folyószámlák szintén lekérdezhetők a rendszerből.

A fejlesztéssel elért előnyök:

 • A szerződés adatbázis közkinccsé vált, független a szerződéskezelő személyektől.
 • Az elszámolás automatizálásával az erre fordított munka jelentősen csökkent, a munkaerő kapacitás más feladatokra fordítható.
 • Az ellenőrzésre fordított munka a szerződések fokozatos kijavításával egyre csökken.
 • Az elszámolások készítésének átfutási ideje jelentősen lecsökkent.
 • A kiadók jobban átlátják a pénzügyi helyzetüket, a cash-flow tervezése is lehetővé vált.

Ügyfelünk a Líra Könyv Zrt.

A Líra Könyv Zrt. a kiskereskedelmi forgalmát kb. 40 boltból álló saját bolthálózatában bonyolítja. Emellett még kb. 20 franchise partnerrel rendelkezik, amelyek 2 hetenként számolnak el a Lírával.

A feladat

A Líra Könyv Zrt bolthálózatában régi DOS, illetve Windows alapú bolti linár szoftver működött, amelyet le kellett cserélni az új korszerű Biblion v.2 szoftverrel. A szoftver upgrade mellett a bolti adatbázisok migrációját is el kellett végezni, mivel az új rendszerben MySQL adatbázisra tértünk át.

Eredmények

Az új bolti szoftver funkcionalitása kibővült a korábbi verzióhoz képest a következő elemekkel:

 • Automatikus online adatcsere történik a központ és a boltok között;
 • Beépültek a könyvklub kezeléséhez szükséges speciális funkciók;
 • Beépültek a tankönyv értékesítéshez szükséges speciális funkciók;
 • Online adatcsere történik a líra és rózsavölgyi web-áruházakkal;
 • Tartalmaz egy érintőképernyős funkciót, amivel a vásárlók saját maguk böngészhetnek a bolt kínálatában;
 • Korszerű devizás pénztárgépes interfész beépítésével lehetővé vált a pénztárgépes forgalom real time követése.

Az automatikus adatcserék biztosításával a következő előnyök származnak:

 • A vezetőség naprakészen látja a forgalom, a bevételek és kiadások, a készletek alakulását, így időben be tudnak avatkozni, ha szükséges;
 • A boltok látják egymás készleteit, így átkérhetik egymástól, ha szükséges;
 • A BMS vállalatirányítás részeként rendelkezésre áll egy olyan szintű adatbázis, amelynek alapján stratégiai döntések megalapozottan hozhatók.

Ügyfelünk a Pentaton Művész és Koncertügynökség Kft.

A Pentaton Művész és Koncertügynökség Kft. fő tevékenysége koncertszervezés, művészeti események, fesztiválok, nemzetközi koprodukciós projektek létrehozása, kulturális rendezvényszervezés és menedzsment. 2012-ben ünnepelték a Rózsavölgyi Kiadó patinás épülete fennállásának 100. évfordulóját. Ez okból a Rózsavölgyi Kft-vel közösen létrehozták a Rózsavölgyi Szalont, amelynek kb. 70 főt befogadó kamaratermében hangversenyek, színházi darabok előadása, kiállítások megrendezése történik. Kávézójában lehetőség van a Rózsavölgyi Zeneműbolt áruválasztékában böngészni, internetezni.

A feladat

A Pentaton Kft. a Rózsavölgyi Szalon létrehozására irányuló pályázati projektje keretében informatikai fejlesztést is végrehajtott. Az informatikai rendszerrel szemben támasztott követelmények szerint egységes integrált megoldást kellett kidolgozni a következő funkcionális területeken:
Bolti szoftver
Vállalatirányítás (pénzügy, számvitel, controlling, eszközgazdálkodás, készletgazdálkodás, beszerzés, értékesítés, CRM)
Web-áruház kibővítve jegyértékesítéssel
Honlap (hírek, fórum, tagnyilvántartás)

Eredmények

A fejlesztési projektet sikerült a pályázati határidőre lezárni. A rendszer kielégíti a pályázati követelményeket. Létrehoztuk és bevezettük az informatikai rendszer alábbi elemeit, amelyek egymással integráltan működnek:
A Rózsavölgyi Zeneműboltban bevezetésre került a Biblion szoftver. A kávézóban 2 érintőképernyőn böngészhetik a vendégek a bolt kínálatát.
A back office funkciókat támogató BMS rendszer szintén bevezetésre került.
Üzembe helyezésre került a web-áruház, amely integráltan működik a bolti rendszerrel.
A Rózsavölgyi Szalon a Rózsavölgyi Kft. új, egységes arculatát tükröző honlapján kapott helyet a web-áruházzal együtt.

Ügyfelünk a Líra cégcsoport

A Líra cégcsoportba jelenleg 12 cég tartozik. A cégcsoport tagjai számára a kereskedelmi tevékenységet a Líra Könyv Zrt. végzi. A saját és franchise bolthálózatot a Dankó utcai raktárból látják el áruval, míg az áruházláncokat külső raktárból szolgálják ki. A cégcsoportba tartozik számos nagymultú kiadó: Atheneaum, Corvina, Magvető, Manó Könyvek, Rózsavölgyi zeneműkiadó, stb. Legújabb tagja pedig az eKöny Magyarország Kft, amely az elektronikus könyvpiac meghódítására jött létre.

A feladat

A BMS Informatikai Kft. 2009-től vette át a cégcsoport teljes informatikai rendszerének üzemeltetését és továbbfejlesztését. Célul tűztük ki a cégcsoport egységes, integrált rendszerének kialakítását, a rendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetésének biztosítását, az informatikailag elavult rendszerelemek korszerűsítését, a változásokkal történő lépéstartást, az ad hoc igények kielégítését.

Eredmények

Az elmúlt egy évben sikerült a legfontosabb célokat elérni. Integráltuk a különböző rendszerelemeket, számos automatizmust építettünk be az adatbázisok konzisztenciájának biztosítása érdekében. A rendszer főbb komponensei:

BMS – integrált vállalatirányítási rendszer, amelyben a kiadói készletek követése, a cégek pénzügyi folyamatainak kezelése, a teljes könyvelés és controlling feldolgozások történnek, valamint az online rendelések fogadása és követése, a külső raktári folyamatok irányítása történik.
JCBS – front-office rendszer, amelyen keresztül a kiadók az új cikkek adatait feltöltik, lekérdezhetik a készleteik alakulását, illetve az áruházláncok megrendelései is ezen keresztül érkeznek.
Központi Linár rendszer – amelyben a Dankó utcai nagykereskedelmi folyamatokat kezelik, illetve ennek része a CRM adatbázis és a vezetői információs rendszer.
Bolti Linár rendszer – amelyben a bolti forgalom készlet és pénzügyi adatainak rögzítése történik.
Nagyker online – amelyen keresztül bolti rendelések adhatók fel.
Fókusz online – web-áruház
Interfész rendszer – amely a különböző rendszerek közötti automatikus adatforgalmat bonyolítja.
www.lira.hu – portál
Levelező rendszer

A szoftverek folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges szerverpark, hálózat, felhasználói munkahelyek optimális kialakítása érdekében számos korszerűsítést hajtottunk végre.

Az üzemszerű működtetés mellett sok kisebb fejlesztési feladatot hajtottunk végre, amit az új cégek (pl. Topográf, Lexikon) bekapcsolása, illetve új üzleti folyamatok indukáltak (pl. speciális kereskedelmi akciók végrehajtása, kivételek kezelése).

A felsorolt rendszerelemek közül teljesen megújult a front-office rendszer, illetve a líra portál is. A külső raktárban kiváltottuk a korábbi WBS rendszert a szükséges BMS modulok beüzemelésével, illetve megszüntettük a Sunbooks rendszert, amelynek a funkcióit szintén a BMS vette át. A bolti adatok küldésének automatizálásával három célt tudtunk elérni:

Egyrészt a kiadók naprakészen látják a saját termékeik készleteit;
Másrészt a saját boltok online lekérdezhetik egymás készleteit, és könnyen kideríthetik, hogy hol van a náluk hiányzó cikkből;
Illetve a vezetőség online információt kap a teljes áruforgalom alakulásáról.

Ügyfelünk a Nyári Gyerektábor Egyéni Cég

Beindítottuk az első valódi felhő alapú szolgáltatásunkat a nyári gyerektáborok szervezését támogató rendszerrel.

A feladat

A nyári gyerektáborok szervezése és bonyolítása szezonális feladat. Sokféle tábort kell kezelni: pl. úszó-, lovas, kaland, nyelvtábor, stb. A táborok párhuzamosan, turnusokban indulnak. Az alaptábor mellett lehetőség van extra szolgáltatások igénybe vételére. Egyes szülők kedvezményekben részesülhetnek munkahelyi megállapodások révén, vagy kupon ellenében. Fontos szempont volt, hogy a jelentkezések interneten keresztül gördülékenyen történjenek és akár mobilról is lehessen jelentkezni. Az adminisztrációban elsősorban a többszörös adatrögzítéseket kellett kiküszöbölni és az információk naprakészségét biztosítani. Emellett az alkalmazást bárhonnan, bármikor elérhetővé kellett tenni.

A projekt eredménye

Az üzembe helyezett alkalmazás főbb funkciói:

Jelentkezési lap, amely a www.nyarigyerektabor.hu honlap szerves részeként működik. Az adatbeviteli hibákat minimálisra csökkentjük azáltal, hogy a legtöbb adatot egyszerű kiválasztással lehessen megadni. A kedvezmények érvényesítése szintén megoldott. Természetesen mobil eszközről is lehet jelentkezni. A jelentkezési adatok megadását követően a szülő automatikus választ kap az e-mail címére. Ezzel egyidejűleg a tábor szervezője szintén kap egy e-mailt az új jelentkezésről és az adatok automatikusan átkerülnek a back office rendszerbe.

Díjbekérő, amely gombnyomással előállítható a jelentkezési lap adatai alapján és elküldhető a szülőnek.

Banki befizetések kezelése. Az internet bankból letöltött kivonatokat a program automatikusan kipárosítja a díjbekérőkkel. Manuálisan csak ott kell a párosítani, ahol a hivatkozási szám hiányzik. Ezáltal a tábor indulásakor egyszerűen lekérhető a fizetési hátralékosok listája.

Számlázás. A számlák elkészítése és elküldése szintén gombnyomással történik.

Kommunikáció. A szülőkkel folytatott telefonos megbeszélésekből származó feladatok feljegyzése szintén megoldott. Pl. információs anyagok megküldése, kérések kezelése, stb.

Információk lekérdezése – sokféle szempontból könnyen gyorsan végezhető. Akár egy névtöredék megadásával kereshetünk szülőre, gyerekre, vagy táborokra turnusok szerint, fizetések szerint, stb. Egyetlen képernyőn minden látszik, ami egy jelentkezéssel kapcsolatos: a gyerekek adatai, melyik tábor, melyik turnusa, az igényelt kiegészítő szolgáltatások, díjbekérő, befizetések, számla adatai, az elküldött és kapott levelek, információs anyagok, a szülővel folytatott kommunikáció lényeges adatai.

Az alkalmazás interneten keresztül bármikor, bárhonnan elérhető. A szolgáltatás eredményeképpen felgyorsult az információáramlás, megszűntek a többszörös adatrögzítések, lecsökkent az adminisztráció időigénye a korábbi napi 4-5 óráról fél órára!

Az alkalmazás szolgáltatás díja magába foglalja a szoftver biztonságos és üzembiztos működtetését, az ehhez szükséges hardver és szoftver feltételek biztosítását,

A három legnagyobb magyar könyvpiaci szereplők egyike. Több mint 60 saját könyvesboltján és franchise hálózatán keresztül, valamint online értékesíti mind a saját kiadású, mind pedig idegen kiadók könyveit, CD-ket, DVD-ket, kottákat, stb.

Ügyfelünk a Líra cégcsoport

2007. második felében a Líra és Lant Zrt. a Sunbooks Kft. megvásárlásával a magyar könyvpiac harmadik legnagyobb szereplőjévé vált. Az akvizícióval a Sunbooks Kft. üzleti modellje jelentősen átalakult, a korábbi piactér helyett nagykereskedelmi tevékenységet folytat, elsősorban az áruházláncok beszállítójaként. Ez a változás szükségessé tette a Sunbooks rendszer átalakítását és a két cég információs rendszerének integrálását. A 11 cégből álló cégcsoport tagjai között találhatók nagy múltú kiadók (Magvető, Corvina, Manó Könyvek, Atheneaum, Rózsavölgyi zenemű), amelyek a könyvkiadás mellett saját kereskedelmi tevékenységet is folytatnak. A Líra cégcsoport a folyamatos akvizíciókkal különböző informatikai rendszerrel működő cégeket vásárolt, amelyből következően egy meglehetősen heterogén rendszer alakult ki. A különböző rendszerek adatbázisaiból jelentős kézi munkával tudták előállítani az összesített adatokat, kimutatásokat.

A feladat

2008. első negyedévére a vezetőség két fontos célt fogalmazott meg:

 • • A Líra és Lant Zrt. a Sunbooks Kft-vel közösen egységes fogyásjelentést és készletkimutatást küldjön a kiadóknak a 2007. évi és a 2008. évi havi forgalmakról;
 • • A BMS rendszer éles indítása a pénzügy-számvitel, controlling, tárgyi eszköz és készletnyilvántartás modulokkal a szükséges adatmigráció végrehajtásával.

A negyedév végére a fenti funkcióknak üzemszerűen működniük kell. A fejlesztés nem befolyásolhatja a kereskedelmi és pénzügyi folyamatok folytonosságát.

A projekt eredménye

A feladat megoldása érdekében az integrált működéshez szükséges törzsadatok (ügyféltörzs és cikktörzs) közös nevezőre hozását végeztük el, mellyel párhuzamosan megtörtént a folyamatok felmérése, a BMS modulok paraméterezése, az áttöltendő adatok feltérképezése, az integrációt biztosító interfész program fejlesztése, a rendszer helyszíni telepítése (közben a Sunbooks-os költözés lebonyolítása). A felhasználók kiképzését több csoportban, több részletben végeztük el, miközben ők még a 2007 év lezárásával voltak elfoglalva a napi munka mellett. A rendszer tesztelését két kulcsfelhasználó hajtotta végre, akik valamennyi cég könyvelési, pénzügyi folyamatait ismerték és átlátták. A BMS rendszer éles indítása március 4-vel kezdődött meg, amelyben az egységes törzsadatok már ki voltak alakítva. Fokozatosan töltöttük át a régi könyvelő rendszerből az adatokat, ahogy a munkavégzés folyamatossága megkívánta.

Sikerült megvalósítani a célokban kitűzött feladatokat a tervezett határidőkre:

 • 2008. február közepéig kiküldték az egységes fogyásjelentéseket és készletkimutatásokat a 2007 évi és 2008. januári forgalomról a kiadóknak;
 • 2008. március közepéig kiküldték a kiadóknak az egységes fogyásjelentéseket és készletkimutatásokat a 2008. februári forgalomról az újonnan megkötött szerződéses feltételek alapján;
 • 2008. március végére a BMS-ből elkészültek a februári főkönyvi kivonat és havi controlling kimutatások a vezetőség számára.

Az adatok átvételét a különböző rendszerekből az interfész programmal automatizáltuk és az új rendszer működését üzemszerűvé tettük.

A rendszer működési környezete Intel alapú szerverek, MS Windows 2003, MS SQL 2005, eDeveloper v.10 15 user

Az első magyarországi, iparági méretű business to business alkalmazás: a Sunbooks rendszer

Ügyfelünk, a Sunbooks Kft.

A Sunbooks Könyvkereskedelmi Kft. 2000. augusztusában kezdte meg Magyarországon elsőként egy teljesen új on-line üzleti modell alapján a működését a hazai könyvpiacon. A Sunbooks rendszer az első, iparági méretű megoldás, amely megvalósult és elindulása óta folyamatosan működik. A rendszer felhasználói a könyvpiac szereplői, amelyek száma napról napra növekszik. Ma már közel 10.000 könyvkiadó és könyvkereskedő tagja van a rendszernek, amely cégek a Sunbooks rendszer segítségével kapják meg a szolgáltatásokat. A Sunbooks logisztikai partnerén keresztül biztosítja a könyvek szakszerű tárolását és kiszállítását a beérkezett elektronikus megrendelések alapján. A rendszer tagjai számára garantált, hogy minden vevői és szállítói megrendelés 24/48 órán belül a helyszínen teljesítve van.

A feladat

A Sunbooks rendszer megvalósításánál azt a célt tűztük ki, hogy a szereplők között zajló folyamatok on-line módon működjenek és ezáltal minden felhasználó számára a működéséhez szükséges információk azonnal, aktuálisan álljanak rendelkezésre. A Sunbooks átveszi a felhasználóktól mindazon feladatokat, amelyek nem a „core business” része. Ezáltal a rendszer tagjai elsősorban a fő tevékenységükre: a könyvkiadásra, illetve a könyveladásra tudnak koncentrálni oly módon, hogy a hatékonyabb működéshez és értékesítéshez az információkat a Sunbooks rendszer naprakészen szolgáltatja. A Sunbooks rendszer megvalósításánál kiemelt fontosságú követelmény volt az adatvédelem, a megbízható működés és a biztonság magas szintű kielégítése, hiszen a rendszer fontos üzleti információkat tartalmaz és napi 24 órában folyamatosan működik.

A projekt eredménye

A fejlesztési projekt megvalósítását az IBM Magyarország Kft, mint fővállalkozó irányította, melyben a BMS a teljes back-office rendszer kivitelezését, mint alvállalkozó végezte. A rendszertervezési fázis – a feladat újszerűsége miatta – kb. egy évig tartott, melyet egy nagyon gyors, 3,5 hónapos kivitelezési fázis követett. A Sunbooks rendszerben 3 rendszer integrált együttműködését valósítottuk meg, melyben a front-end feladatokat az IBM NetCommerce, a back-office funkciókat a BMS, míg a logisztikai feladatokat a WBS látja el. A rendszerek közötti on-line kommunikációt az IBM MQSeries biztosítja.

A Sunbooks rendszerben közel 100.000 féle cikket kezelnek, a napi rendelések száma átlagosan többezer, a rendelések tételszáma pedig többtízezer és mindezt a rendszer biztonságosan napi 24 órában lekezeli. A rendszer 2000. augusztusi indulása óta egyszer sem fordult elő nem tervezett rendszer leállás. Természetesen a logisztikai folyamatok mellett a pénzügyi és könyvelési folyamatok is a rendszer részét képezik, ezáltal nemcsak a forgalmi- és készlet-, hanem a pénzügyi mozgások, hitelkeret felhasználások, likviditási helyzet is naprakészen követhetők.

A projekt eredménye a sikeresen működő Sunbooks rendszer mellett az is, hogy a BMS vállalatirányítás projekt eredményeként létrejött egy csapat, amely az on-line üzletvitel megvalósításában, hasonló, iparági méretű üzleti alkalmazások kivitelezésében egyedülálló tudásra tett szert és képes hasonló méretű projektek rövid átfutási idő alatt történő kivitelezésére. 2004. óta a teljes Sunbooks rendszer folyamatos továbbfejlesztését, a változások követését, ill. az üzemeltetés felügyeletét a BMS Informatikai Kft. végzi.

A rendszer működési környezete:

RS-6000 és Intel alapú szerverek, AIX, Windows Server 2003, Linux operációs rendszerek, IBM DB2
v8.2, IBM Net.Commerce, Magic v8.3, IBM MQSeries szoftverek.

A magyar piacon is nagyszámú áruházzal jelenlévő, egyik legnagyobb külföldi üzlethálózat.

Ügyfelünk a TESCO Global Áruházak Zrt.

A TESCO áruházak nagyszámú beszállítóval dolgoznak. A szállítók a belistázott és megrendelt termékeket többnyire közvetlenül az áruházakba szállítják, és ott bonyolítják az áruátvételt. Az áruátvételnek szigorú minőségi előírásai vannak: megadott időkereten belül, csakis a megrendelt, mennyiségileg és minőségileg megfelelő árut veszik át a szállítóktól. A szállítók csak a TESCO által átvett és igazolt termékeket számlázhatják, egyébként a számlájukat nem fizetik ki.

A feladat

A logisztikai folyamatok egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele érdekében a TESCO vezetői elhatározták, hogy a nagyobb beszállítókkal egyedi megállapodásokat kötnek, és a szállítók telephelyein bonyolítják az áruátvételt. Ehhez szükséges egy olyan szoftver, amellyel a helyszíni átvevők könnyen dokumentálni tudják az elvégzett feladatokat. A külső átvételi programmal szemben megfogalmazott főbb követelmények, amelynek fejlesztésére a BMS Informatikai Kft. megbízást kapott, a következők voltak:
Jelenjenek meg az aktuális rendelések adatai a TESCO belső rendszeréből a helyszíni számítógépen;
Vonalkód alapú áruazonosítás;
Támogassa az áruátvételi, illetve bevételezési folyamat minden lépését felhasználóbarát módon;
A helyszíni munkavégzés adatai legyenek szinkronban a központi rendszer adatbázisával;
Az áruátvétel a számlázás alapját képezi.

A projekt eredménye

A TESCO külső átvételi szoftverfejlesztési projekt a szerződés szerint sikeresen megvalósult. A helyszíni áruátvétellel mind a TESCO, mind pedig a kiválasztott szállítók gazdasági előnyhöz jutnak:
A TESCO áruházakban nem kell külön személyzetet fenntartani az áruátvételre, központilag gondoskodnak az áru elosztásáról;
Az áru átadás-átvételi folyamat lerövidül;
Kisebb környezetszennyezés, a szállítók járművei nem terhelik a parkolókat;
A szállítóknál a szállítási költségek csökkennek;
A számlázáshoz szükséges információk azonnal rendelkezésre állnak, és a számla reklamációk lecsökkennek.

A rendszer működési környezete

Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business
eDeveloper for Windows, verzió: 9.4 SP8
BTI Microkernel Database Engine, verzió 6.15

Integrált önkormányzati gazdálkodási rendszermegoldás.

Ügyfelünk, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

A Józsefvárosi Önkormányzat Budapest egyik legnépesebb kerületében működik, amelyben a lakosok száma több mint 80.000 fő, területe 685 hektáron terül el. Az Önkormányzat évi több mint 12 MD Ft költségvetésből gazdálkodik. Vagyona közel 13 MD Ft értékű, saját ingatlanainak száma kb. 40 ezer db, melyből kb. 2,5 ezer nem lakáscélú ingatlan.

Az Önkormányzat rendkívül kiterjedt, 38 önálló gazdálkodó szervezetből álló intézményhálózatot működtet, amellyel az 1990. Évi LXV. Törvény (Ötv) szerint látja el feladatait. Az Önkormányzatban közel 300 fő dolgozik, míg az intézményhálózatban közel 2000 fő. Józsefváros Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, számos nagyberuházás folyik itt és egyre bővül a kerületben működő cégek köre.

Az Önkormányzat a rendelkezésére álló költségvetési kereteket minél hatékonyabban igyekszik felhasználni, ezért már 1997-ben megkezdte az integrált önkormányzati rendszerének kiépítését. Jelenleg üzemszerűen működik a BMS korábbi, önkormányzati verziójaként kidolgozott Gazdasági Rendszer (GIR-AMS), valamint a térinformatikán alapuló Központi Vagyongazdálkodási Rendszer (KVR), amely integráltan képes működni a Gazdasági Rendszerrel.

A feladat

A GIR-AMS integrált önkormányzati gazdasági rendszer fejlesztésénél azt a célt tűztük ki, hogy minden olyan gazdasági folyamat, amely összefügg az önkormányzat költségvetésével és gazdálkodásával, az a rendszer által támogatott legyen, így on-line módon naprakész információkat szolgáltasson a pénzügyi helyzetre vonatkozóan, a keretek felhasználásáról, a beruházási és felújítási projektek teljesítéséről, az eszközök, ingatlanok állapotáról, stb., ami által jobban tervezhetővé válik a következő év költségvetése, illetve ellenőrizhetők a pénzügyi folyamatok és költség felhasználások. Az igényekkel való lépéstartás érdekében a GIR-AMS rendszer folyamatos továbbfejlesztése történik az Önkormányzat erőforrásainak lehetőségén belül. A 2003-ban elérendő cél a GIR-AMS teljeskörűségének biztosítása mellett a költségvetési tervadatok és módosításainak kezelése, terv-tény kimutatások készítése a vezetőség és testületek részére.

A megoldás

A GIR-AMS integráltan működik a Józsefvárosi Önkormányzatban használt számos önálló szakfeladati rendszerrel, valamint a KVR-rel, melyből következően csaknem teljeskörűen rendelkezésre állnak a gazdálkodást befolyásoló határozat- és szerződés analitikák, a hozzájuk kapcsolódó számlák, előirányzatok és pénzügyi teljesítések, melyek on-line módon lekönyvelésre kerülnek a számviteli modulban. Ezáltal a vezetőségnek folyamatos rálátása van a gazdálkodási folyamatokra, a költségvetési keretek felhasználására. A rendszer fő moduljai:

 • Pénzügyi nyilvántartások
 • Pénzforgalmi modul
 • Tárgyi-eszköz modul
 • Készletkezelési modul
 • Számviteli modul
 • Controlling és tervezési modul

A rendszer működési környezete:

RS-6000 szerver, AIX, C-ISAM, Magic v5.7, 35 user

Az elsők között megvalósított erdőgazdasági integrált vállalatirányítási rendszer.

Ügyfelünk, a Pilisi Parkerdő Zrt.

A Pilisi Parkerdő Zrt az egyik legnagyobb erdőgazdaság Magyarországon, amely 12 erdészettel látja el a területéhez tartozó erdő- és vadgazdálkodási feladatokat. A cég vezetése 2000-ben felismerte, hogy a korszerű, controlling szemléletű vállalatirányítás megvalósításához elkerülhetetlen egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése. A Next Computer Kft. közreműködésével így esett a választás a BMS vállalatirányítás rendszerére és a DigiTerra térinformatikai rendszerre, melyek integrált együttműködése biztosítja mind a szakma specifikus erdőgazdaság irányítási, mind az általános ügyviteli feladatok megoldását.

A feladat

A PP Zrt. vezetősége által megfogalmazott, az új informatikai rendszerrel elérni kívánt célok:

 • integrált, egy adatbázist használó rendszer működtetése, a többszöri adatbevitel elkerülése,
 • az online rendszer segítségével naprakész információ biztosítása,
 • a változó igényeknek megfelelően paraméterezhető, korszerű ügyviteli rendszer működtetése,
 • a térinformatika segítségével a tervezés színvonalának emelése,
 • a szakmai programok támogatásával a tervezés-elszámolás elősegítése,
 • a szakmai színvonal és eredményesség javítása, az új rendszer adta előnyök kihasználása.

A projekt eredménye

A megvalósított rendszerben a következő funkciók ma már üzemszerűen működnek: az EIR szakmai rendszerben a digitális erdőtérkép, üzemtervi adattárra épülő erdőművelés, fahasználat és vadászat naturális tervezése és a tényadatok naprakész, folyamatos regisztrálása, amely kapcsolódik a BMS pénzügy-számvitel-, controlling moduljához, a humán- és munkagép teljesítményeinek elszámolásához, amely a HR modul bérszámfejtéséhez is input adatokat szolgáltat.

A BMS Értékesítés és Készletgazdálkodási moduljának üzembe helyezésével a kitűzött célokat teljes körűen elértük. Ma már a vezetőség biztonságosan támaszkodhat a megvalósított rendszerre, melyből átláthatóak mind a szakmai, mind a gazdálkodási folyamatok, a cég pénzügyi helyzete kiszámítható és irányítható, a költségek és teljesítmények pontosan mérhetők mind ágazati, mind tevékenység, mind térinformatikai objektum (erdőrészlet), vagy akár szervezeti (erdészet) bontásban.

A Pilisi Parkerdő zRt-ben megvalósított informatikai rendszermegoldás nemcsak a többi erdőgazdaság számára jelenthet korszerűsítési lehetőséget, hanem azon mezőgazdasági cégek számára is, ahol nagyobb területen gazdálkodnak és a vezetőség pontosan szeretné nyomon követni, hogy a termelés milyen anyag- és erőforrás felhasználással, milyen fedezeti hányaddal, milyen minőségben valósul meg a tervezetthez képest.

A rendszer működési környezete:

IBM szerverek, MS Windows Server 2003, MS SQL 2000, Magic v8.3, 50 user

Integrált nagykereskedelmi rendszermegoldás.

Ügyfelünk a Juhász Kereskedőház cégcsoport

A Juhász Kereskedőház cégcsoport 10 cégből áll, amelyek iparcikk-kereskedelemmel foglalkoznak, multinacionális vállalatok beszállítóiként. A cégek önálló jogi személyek, de logisztikai tevékenységük összekapcsolódik, készleteiket közös raktárbázison tartják és kezelik.

A feladat

A projekt indulásakor megfogalmazott főbb követelmények az integrált vállalatirányítási rendszerrel szemben:

 • A készleteket a mennyiségi és minőségi jellemzők mellett tulajdonosuk, származási helyük szerint is nyilván kell tartani
 • A csomagolási folyamatot, az anyagbeépüléseket és a teljesítmények elszámolását, az utókalkulációt is támogatni kell
 • A kimenő ajánlatokat, vevői rendeléseket és állapotváltozásukat nyilván kell tartani
 • Árképzés, árkalkuláció támogatása, több mint 10-féle árlista párhuzamos kezelése
 • Rugalmas engedménykezelő rendszer cikkre, cikkcsoportra, vevőre, vevőcsoportra, mindezek kombinációjára alkalmazva
 • Területi képviselői hálózat működésének támogatása, a teljesítmények elszámolása
 • Értékesítés az áruházláncok követelményei szerint
 • Controlling, fedezetek kimutatása vevőnként, cikkcsoportonként, áruházi falanként, vezetői eredményszámítás
 • Automatikus könyvelés a cégcsoport tagjai közötti készletmozgások és teljesítményátadások alapján

A megoldás

A projekt az IHM-ITP pályázati támogatással 8 hónapos átfutási idő alatt valósult meg. A BMS jelentős testre szabásával, a folyamatok átalakításával sikerült a rendszer éles üzemét 2004 áprilisában elindítani a követelményeket kielégítő funkcionalitással.
A cégcsoport tagjai közötti készleteladásokkal kapcsolatos számlák, teljesítményátadások elszámolása automatikusan a háttérben történik. Ezáltal mind cégenként, mind pedig cégcsoport szinten kimutatásra kerülnek a teljesítmények, eredmények, elkészíthetők a havi mérleg- és eredménylisták, controlling-beszámolók. 2006-ban felmerült az igény a JKH rendszerének az áruházak rendszereivel történő online összekapcsolására, melyet az EDI modulon keresztül valósítottunk meg.

A rendszer működési környezete:

Intel alapú szerverek, MS Windows Server 2003, MS SQL, Magic v8.3, eDeveloper v10, 35 user

Integrált logisztikai megoldás rövid átfutási idő alatt.

Ügyfelünk, a GEODIS Magyarország Logisztikai Kft.

A GEODIS Magyarország Logisztikai Kft a francia tulajdonú GEODIS cégcsoport tagja, elsősorban a Phlips termékek raktározási, logisztikai feladatainak ellátására jött létre. 2002-ben a cég profilja bővült és a Philps-en kívül más termékek (pl. háztartási gépek és berendezések) forgalmazásával is elkezdtek foglalkozni. A profilbővítés kapcsán merült fel az igény egy új vállalatirányítási rendszer bevezetésére, amely a BMS-sel realizálódott. A GEODIS a rendszer indulása óta kétszer költöztette át a raktárát új telephelyre. A gyáli raktárban kialakítottuk az online kapcsolatot a cég olasz partnerével, amely részére a logisztikai szolgáltatást végzik.

A feladat

A GEODIS-ban a legkorszerűbb raktártechnológiát és raktárirányítási rendszert alkalmazzák. Rendkívül fontos a raktárhelyek optimális kihasználása, a gyors, rövid átfutási idő alatt megvalósuló áru beérkeztetési és kiszállítási folyamatok végrehajtása, a megfelelő minőségi adatok kezelése. A BMS bevezetési projekttel szemben elvárás volt, hogy a rendszer a szerződéskötést követő egy hónap múlva élesben működjön. A rendszer kétnyelvű, a magyar mellett az angol verzió is használható.

A megoldás

A kitűzött célok szerint, egy hónap alatt sikerült a BMS legfontosabb funkcióinak éles üzemét elindítani. A GEODIS Kft-ben megvalósítottuk a raktárhely szintű gazdálkodást, vagyis a program javaslatot ad a betárolási pozíciókra, biztosítja a FIFO szerinti kiszedést, lehetővé teszi a többszintű bevételezést. A raktáron belül végzett csomagolási, expediálási feladatok, a gépjárművekre történő rakodás szintén irányíthatók és nyomon követhetők a rendszerből. A rendszer kezeli mind a vevői-, mind a szállítói megrendeléseket, a szállítólevél készítést és számlázást, támogatja az export kiszállítási és import beszerzési feladatokat.
A GEODIS-ban megvalósított BMS megoldás alkalmas nemcsak a GEODIS cégcsoport további tagjai számára, hanem más, hasonló raktárbázisokkal működő logisztikai cégek számára is a vállalatirányítási rendszer korszerűsítésére rövid átfutási idő alatt.

A rendszer működési környezete:

Dell szerver, MS Windows Server 2003, MS SQL 2000, Magic v8.3

Ügyfelünk, a Microsoft Magyarország Kft.

A Microsoft Magyarország Kft. új termékei piaci bevezetése céljából 2005. április 7-én konferenciát szervezett, amelyen bemutatta a BizTalk Server 2004 és SharePoint Portal Server termékekre alapozott üzleti célú, komplett vállalati megoldást (DEMO).
Ennek érdekében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékével és a BMS Informatikai Kft-vel közös projektet indított a DEMO rendszer elkészítése és a konferencián történő bemutatása céljából.

A feladat

A DEMO rendszeren keresztül a Microsoft új termékeinek az üzleti célokra, a csoportmunka támogatására történő alkalmasságának demonstrálása.

A projekt eredménye

A konferenciára elkészült a KORTECH vállalati modell, amelyben a beszerzési folyamat lehetséges változatait algoritmizáltuk. Meghatároztuk a beszerzési folyamat típusokat, definiáltuk a hozzájuk tartozó workflow-kat, dokumentum típusokat, a szereplőket, akik résztvesznek a folyamatokban és a kommunikáció módját.
A konferencián mintegy 350 fő vett részt a budapesti Lurdy-ház mozi-termében.

Az elhangzott előadás anyagai elérhetők a BMS Digitális tartalomtárban:

Hatékony csoportmunka és magasszintű kommunikáció Microsoft eszközökkel
KORTECH Beszerzési Portál

A „Mérhető és értékelhető informatika” tanfolyamunkon négy szemeszter alatt több mint 200 fő vett részt. Hallgatóink az alábbi cégek munkatársai voltak a teljesség igénye nélkül:

Magyar Nemzeti Bank ZRt.
OTP Bank NyRt.
Citibank ZRt
K&H Bank ZRt.
Calyon Bank ZRt.
Magyar Fejlesztési Bank ZRt.
Magyar Államkincstár ZRt.
Központi Elszámolóház és Értéktár ZRt. (KELER)
GFT Websolution Kft.
Díjbeszedő Rt.
LINAMAR Hungary Autóipari Kft.
INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt.
Siemens Rt.
Pannon GSM Távközlési Rt.
Nokia Hungary Rt.
T-Sistems Hungary Kft.
Magyar Energia Hivatal
Paksi Atomerőmű ZRt.
Magyar Posta ZRt.
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Rt.
KJK Kerszöv Kft.
Auchan Magyarország Rt.
MEDIMPEX Rt.
MKB Magyar Külkereskedelmi Bank
MÁV ZRt.
Alpine Kft.
MÁV Informatika Kft.
Hermész-Soft Kft.
Regens Informatikai Rt.
Union Biztosító Rt.
Neumann János Digitális Könyvtár
Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Vonalkód Rendszerház Kft.
ALCOA-KÖFÉM Kft.
LOMBARD Pénzügyi és Lízing Rt.
Magyarországi Volksbank Rt.
Magic (Onyx) Magyarország Kft.
APEH SzTADI
Renault Hungária Kft.
VOLVO Hungária Kft.
AUDI Hungária Motor Kft.
Petroszolg Kft.
VPOP
Állami Nyomda Nyrt.

Ügyfelünk a Szintézis Informatikai Zrt.

A Szintézis Informatikai Zrt. közel 20 éve működő, az informatika területén számos szolgáltatást nyújtó, országos lefedettséget biztosító cégcsoport. Tevékenysége a hardver- és szoftverforgalmazástól kezdve, a notebook gyártáson, szoftverfejlesztésen, hálózattervezésen és kivitelezésen, rendszerimplementáción át, az oktatás, outsourcing szolgáltatás, szervizszolgáltatás, webes fejlesztések, internet szolgáltatás területére terjed ki. A cég számos közbeszerzési keretszerződéssel rendelkezik, és rendszeresen részt vesz közbeszerzési pályázatokon. A pályázatok összeállításánál gyakran szükséges a szállítók versenyeztetése a megfelelő ajánlat kidolgozásához.

A feladat

A Szintézis Informatikai Zrt. 2008-ban pályázati támogatást nyert el a GOP-2008-2.2.1 program keretében egy e-kereskedelmi és egyéb e-szolgáltató rendszer fejlesztésére. A fejlesztési projektet a BMS Informatikai Kft. hajtotta végre. A rendszerrel szemben támasztott főbb funkcionális követelmények a következők voltak:

 • A kereskedelmi folyamatok (B2B) automatizálása, a vevőkkel, szállítókkal, partnerekkel on-line kapcsolat kialakítása, integrálva a back-office rendszerrel;
 • Web-áruház (B2C) kialakítása, a cég által forgalmazott hardverek vevők általi konfigurálását segítő programmal, szintén integrálva a back-office rendszerrel;
 • On-line ügyfélszolgálati rendszer kialakítása;
 • A rendelések teljesítésének on-line nyomon követése;
 • Meghatározott partnerek részére készletinformációk on-line szolgáltatása;
 • B2B és B2C virtuális piactér kialakítása szolgáltatás jelleggel;
 • Elektronikus szerződéskötés;
 • Elektronikus számlázás.

A projekt eredménye

A fejlesztési projektet sikerült a pályázati határidőre lezárni. A rendszer kielégíti a pályázati követelményeket. Három fő modult tartalmaz:

B2B és B2C virtuális piactér, amelyben tetszőleges számú web-áruház nyitható. A web-áruház bérlők saját üzletpolitikájuk szerint alakíthatják ki a vásárlás feltételeit. A web-áruház a bérlő domain-neve szerint érhető el. A rendszer rendelkezik egy szabványos interfésszel, amelyen keresztül automatikus adatcsere biztosított a back-office rendszerrel.
Konfigurátor program, amellyel a vásárló saját konfigurációt állíthat össze a beállított szabályok szerint a web-áruházon belül.
Tender-site, amelyben tetszőleges számú bérlő versenyeztetheti a szállítóit különböző módon: az egyszerű licitálástól kezdve a többfordulós ajánlatadásig. Az ajánlatadási folyamat paraméterezhető, a bérlő által beállítható minden egyes tenderre.

A Szintézis Informatikai Zrt. a szolgáltatások értékesítését megkezdte.

A szoftver működési környezete:

Linux, JAVA, LifeRay, My SQL.

Küldje el kérdését, véleményét!

reCAPTCHA is required.