BMS Vállatirányítási rendszer

Kiemelt területek: LOGISZTIKA

Logisztikai folyamatok

Optimális kialakításuk jelentősen befolyásolja a teljesítményeket és költségeket. Meghatározza, hogy egy vevői rendelést mennyi idő alatt tudunk teljesíteni, vagy egy gyártási folyamatot végrehajtani. A BMS rendszer számos paraméterezési lehetőségével, illetve, ha szükséges, egyedi fejlesztéssel biztosítja, hogy a logisztikai folyamatok végrehajtása a lehető leghatékonyabban illeszkedjen az alkalmazott technológiai színvonalhoz.

Az értékesítési modulban lehetőség van ajánlatok készítésére, különböző árkalkulációs sémák felépítésére és alkalmazására, normatív előkalkulációra. További feladata a vevőrendelések felvétele és nyilvántartása, a teljesítések nyomon követése, így szorosan kapcsolódik a termelésirányítási- és beszerzési folyamatokhoz.

A rendelések állapotában bekövetkezett változások nyilvántartása lehetővé teszi, hogy az értékesítési folyamat az ajánlatadástól és rendelésfelvételtől a kiszállításig és számlázásig – ehhez kapcsolódóan a pénzügyi teljesítésig – végigkövethető, ellenőrizhető és elemezhető. (Pl.: a beszerzésből beérkezett termék kiszállíthatóvá válik.) Az ügyfelekhez rendelt hitelkeretek figyelése alapján a program letilthatja a vevőt az engedélyezett hitelkeretet meghaladó vásárlásról.

A modul biztosítja az értékesítési tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges nyilvántartásokat és elemzési lehetőségeket.
A vevőrendelésekhez kapcsolódó számlák a rendszerben automatikusan előállíthatók. A BMS nagyon rugalmas árpolitika alkalmazását teszi lehetővé.

Tetszőleges ártípusokat

Árkatalógusokat tarthatunk nyilván cikkenként, melyek változásait a rendszer naplózza. A vevőkhöz alapértelmezés szerint hozzárendelhetők, hogy milyen ártípus szerint számlázzunk. Emellett az engedményrendszerrel cikkenként, cikkcsoportonként, vevőnként, vevőcsoportonként, sőt mindezek kombinációjára adhatunk adott időintervallumra érvényes árengedményeket százalékban vagy értékben, továbbá sávos számlaérték-kedvezményeket is alkalmazhatunk. A számlakészítés ügyfélhez kötötten egyedileg, vagy csoportosan (összevontan több szállítást) is történhet.

Bekapcsolhatók a rendszerbe az értékesítést végző területi képviselők is. Teljesítményüket és a beállított érdekeltségi rendszer alapján az elszámolásukat is biztosítja a program.

Az értékesítés folyamata a cég profiljának sajátosságaihoz igazítható: így pl. a rendelésfelvétel módja, ritmusa, a kiszállítás módja és gyakorisága, a számlázás módja, az alkalmazott árengedmények stb. paraméterezhetően beállíthatók. A BMS mind a belföldi, mind az exportértékesítést támogatja.

A program biztosítja a multinacionális cégek, áruházláncok speciális kiszolgálását, így az áruházi polcok kezelését, keretrendelés és teljesítettségi szint figyelését, speciális számlázást, konkurens termékek árainak nyilvántartási lehetőségét stb.

Az értékesítési és beszerzési folyamatok az előrejelzések szerint egyre inkább az interneten fognak bonyolódni. Az elektronikus kereskedelem modul biztosítja, hogy a kereskedelmi folyamat minden olyan funkciója, amely interneten keresztül végezhető, azt támogassa.

Tekintettel arra, hogy a cégek profiltól, értékesítési szervezettől, ágazattól, üzletpolitikától, stb. függően nagyon eltérő igényeket támasztanak az értékesítéssel és beszerzéssel szemben, ezért az elektronikus keretrendszerben ezek a speciális folyamatok nagyon rövid idő alatt modellezhetők. Így az árképzés, rendelésfelvétel, ajánlatadás, a rendelések teljesítése, számlázás, kiszállítás, ügynöki rendszer kezelése stb. lemodellezhető, természetesen összekapcsolva a back office-rendszer Készletgazdálkodás-, Pénzügy-Számvitel-, Értékesítés-, Beszerzés-, Termelésirányítás- és Controlling-moduljaival.

Egyedi fejlesztéssel pl. EDI-n keresztül a nagy vevők és beszállítók bekapcsolhatók a BMS-rendszerbe, melynek következtében az adatrögzítések tovább csökkenthetők. A B2B (business to business) kapcsolatokon túlmenően a rendszer nyitott a B2C (business to customer) bővíthetőség irányában is.

A modul lehetőséget biztosít a gazdálkodási és tervezési feladatok ellátására, amelynek során figyeli a gazdálkodási készletszinteket (szükséglet szerint, minimális és maximális készletgazdálkodás, biztonsági készletek stb.), és javasolt rendelési listát, valamint szállítónkénti rendeléseket készít.

A beszerzési modulban lehetőség van a beszerzési folyamat végigkövetésére, kezdve a szállítónkénti ajánlatok, keretszerződések nyilvántartásától a szállítói megrendelések készítéséig, illetve azok teljesítésének nyomon követéséig. Igények szerint a beszerzés alatt lévő készletekre is történhet készletfoglalás.
A programmal a szállítók ajánlataik alapján különböző prioritási szempontok szerint értékelhetők, sorba rendezhetők.

A cikkekhez hozzárendelhetők a lehetséges szállítók, a megállapodott árinformációkkal és szállítási feltételekkel (pl. rendelhető minimális mennyiség, egységár, szállítási átfutás idő stb.). A BMS biztosítja a szállítónkénti specifikus adatok (pl. ügyfél cikkazonosítója és megnevezése stb.) használatának lehetőségét is.
Mind a beszerzési, mind az értékesítési folyamatba a nagy vevők és szállítók közvetlenül bekapcsolhatók az interneten, vagy EDI-n keresztül.

A logisztikai folyamatok középpontjában a készletgazdálkodás áll, melynek feladata a készletek mozgásainak naprakész nyilvántartása, a különféle gazdálkodói készletszintek figyelésén keresztül megvalósuló készletkezelés, a készletekkel kapcsolatos vezetői információk előállítása és a készletek automatikus főkönyvi feladásainak elkészítése. A készletfogyások és gyártási igények alapján a beszerzési folyamatok indítása ezen keresztül történik.

A modul a minőségi előírásoknak megfelelően biztosítja a készletek mennyiségi és minőségi átvételét és a minőséggel kapcsolatos adatok kezelését, valamint lehetőséget ad a készletek vonalkódos azonosítására is. Nagymértékben támogatja a rendszer importbeszerzés esetén a különféle bonyolítási feladatokat és a vámokmányok készítését is.

A készletek és készletmozgások nyilvántartása olyan mélységig és adatokkal történik, ahogy a minőségbiztosítási rendszer, valamint az alkalmazott készletkezelési technológia megköveteli.

Lehetőség van a raktáron belül raktári helyek definiálására, melynek alapján a rendszer betárolási utasításokat, a bejárási útvonal szerint optimális kiszedési listát állít elő.
A készletgazdálkodási modul feladata a készletek mozgásainak nyilvántartása, a különféle gazdálkodói készletszintek figyelésén keresztül megvalósuló kezelése, az ezekkel kapcsolatos vezetői információk előállítása és a készletek automatikus főkönyvi feladásainak elkészítése.

Ezenkívül feladata még a készletcsoportonként eltérő nyilvántartási árak (pl. FIFO-elvű tényleges beszerzési ár) képzése és naprakész meghatározása is.
A Készletmodulban lehetőség van rendelésfelvétel nélküli közvetlen értékesítésre és számlázásra is, ha a vevő “házhoz jön” (raktárról történő értékesítés).

Tapasztalatok szerint a raktári folyamatoknál akár 30 %-os teljesítményjavulást is elérhetünk mobil eszközök alkalmazásával a papír alapú irányításhoz képest. Ma már a mobil eszközök széles választéka áll rendelkezésre, amelyek a raktárirányításban jól alkalmazhatók. A mobil eszközök vezeték nélkül, rádiófrekvenciás adatátvitellel kommunikálnak a központi számítógéppel.

A raktári dolgozók számára ezen keresztül jelennek meg a végrehajtandó feladatok, míg a végrehajtásról az információk vonalkód, vagy RFID leolvasással automatikusan visszaadhatók. Ezáltal a hibalehetőségek nagymértékben kiküszöbölhetők, illetve az adatrögzítésekre fordított idő megtakarítható. Nemcsak a dolgozói teljesítmények növekednek, hanem a minőségi színvonal is jelentős mértékben javul, ha korszerűbb raktár irányítási rendszert alkalmaznak.

A BMS raktár irányítási modulja tartalmazza a következő főbb funkciókat:

 • Raktári feladatok kiadása (betárolás, kitárolás, áttárolás, kiszedés, áruátvétel, leltározás, stb.)
 • Raktári feladatok végrehajtása
 • Raktári bizonylatok és etikettek nyomtatása
 • Dolgozói teljesítmények elszámolása
 • Monitoring
 • Vezetői listák, lekérdezések

A termelésirányítás a rendszerben a felvett belföldi, illetve export vevői rendelések vagy a készletgazdálkodási politika alapján (készletre gyártás) indított gyártási rendelések alapján valósul meg. A modul a normatív kalkuláció eszközeivel biztosítja az előkalkuláció készítését, valamint periódusonkénti bontásban lehetővé teszi a termelés kapacitásigényének és az anyagszükségletnek a meghatározását a megadott időszakra.

A gyártás ütemezése alkalmazkodik a gyártási rendszerhez (folyamatos, középsorozat, vagy egyedi). A modul fogadja a végrehajtásra vonatkozó adatokat is, amelyek az elszámolás alapját képezik.

A termelésirányítási modul az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:

 • Műszaki adatbázis (anyag- és műveletinorma-adatok) kezelése
 • Kapacitás- és anyagszükséglet-tervezés
 • Gyártásindítás
 • Feladatok kiadása
 • Termeléskövetés és -elszámolás
 • Elő-, várható és utókalkuláció

A BMS képes a jelenlegi rendszerben alkalmazott cikkszámok átvételére és kezelésére. A cikktörzsben cikkcsoportonként eltérően tetszőleges számú kiegészítő adat kezelhető a rendszerben definiált adatokon kívül, továbbá hozzákapcsolhatók képi és egyéb dokumentumok is.

A darabjegyzékek tetszőleges szintű beépülési struktúrában kezelhetők. Lehetőség van alternatív darabjegyzék-változatok és gyártástechnológia-változatok kezelésére. A kapacitásoknál szintén lehetőség van alternatív kapacitás- vagy bérmunka kezelésére. A kapacitásszükséglet számításakor lehetőség van a kézi munkára és/vagy gyártóeszközre – mint szűk keresztmetszetre – történő gyártási program tervezésére is.

Az anyagszükséglet-számítást követően lehetőség van a készletek lefoglalására vagy a beszerzés indítására, az átfutási idők figyelembevételével. Ezekre a program – paraméterezéstől függően – beszerzési rendelésjavaslatokat generál, amelyek jóváhagyás után – akár e-mailben – a szállítónak elküldhetők.
A kész- vagy félkész áru készletrevétele mennyiség és minőség alapján történik. Lehetőség van a gyártási folyamatba épített minőség-ellenőrzések dokumentálására, a selejtek selejtokonként történő nyilvántartására és elemzésére. A termelési folyamat követése olyan mélységig biztosított, amilyen szakaszonként mérési és dokumentálási pontok vannak beiktatva a folyamatba.

Lehetőség van a termelés követésére és a dolgozók elszámoltatására például vonalkódtechnika alkalmazásával is.
A dolgozók teljesítményeinek elszámolása a bérszámfejtés alapját képezi a HR-modulban, illetve a Controllingban a teljesítményalapú költségfelosztásokhoz alapadatokat szolgáltat.

Amennyiben szükséges, egyedi fejlesztéssel a modul összekapcsolható az automata gépsor(ok) vezérlőszoftverével, melynek alapján a kézi adatrögzítések kiküszöbölhetők.

Azon cégek részére ajánljuk ezt a modult, amelyek saját gépjárműparkkal rendelkeznek, illetve rendszeres körjáratokat indítanak meghatározott útvonalon. A program biztosítja a járművekre történő berakodás bejárási útvonal szerinti sorrendjét és a járművek kapacitásának optimális kihasználását.

A fenti funkciók biztosításához szükséges a készletek fizikai tárolási méreteinek, valamint a járművek kapacitásadatainak megadása. A gépjárműre felrakott áru útja nyomon követhető a rendszerben, és a gépjárművezető elszámoltatható mind az átadott, mind pedig a visszaszállított tételekkel. A göngyölegek kölcsönzése, cseréje, eladása, visszavásárlása szintén biztosítható, a cég profiljának megfelelően. A kapcsolódó bizonylatok értelemszerűen a rendszerből automatikusan előállíthatók.

A projektirányítási modult a bonyolultabb, összetett, sokszereplős, egyedi munkáknál célszerű alkalmazni. A modul az előkalkulációtól kezdődően végigköveti a projekteket, amelyek az utókalkulációval zárulnak, ahol a költségek elszámolása történik.

A modul az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 • Előkalkuláció
 • Munkaszámok hierarchikus felépítése
 • Munkaszámok kezelése
 • Műszaki adatbázis (anyag- és műveleti normák) kezelése
 • Anyagfelhasználások, teljesítések követése
 • Alvállalkozói teljesítések követése
 • Várható kalkuláció munkaszámonként
 • Projekt-utókalkuláció

Munkalap

A modul a teljesítmény- és időbéres fizikai dolgozók munkaidő-nyilvántartására szolgál, mely az integrált rendszer egészét tekintve egyrészt a teljesítménybéres dolgozók bérszámfejtéséhez, másrészt pedig a controlling-modul önköltség-elszámolásához szolgáltat fontos információkat.

A modulban tehát a saját dolgozók időelszámoltatása végezhető el, amelynek során nyilvántartásba vehető a távolléti és az improduktív munkával eltöltött idő is. A kitöltendő napok dolgozónként beosztásmélységig meghatározhatók.

A munkaidő elszámolása jogcímek segítségével történik, amelyekhez különböző kalkulációs és bérszámfejtési algoritmusok adhatók meg.
A munkalap teljesítménytételeihez megadhatók azok a munkaszám-, vagy költséghely-, valamint költségviselő adatok (pl. ágazat, térinformatikai objektum stb.), amelyek az adott teljesítménytípushoz kapcsolódnak.

Menetlevél

A gépjármű-munkagép-nyilvántartási modul feladata a cég üzemeltetésében működő nagy értékű gépjárművek, adapterek és munkagépek nyilvántartása, a kapcsolódó teljesítmények és az üzemanyag-felhasználások elszámolása a menetlevél, illetve a gépüzemi jelentés szükséges adatainak kezelésével. Képes továbbá a dolgozók saját tulajdonában lévő gépjárművek nyilvántartására és a kapcsolódó költségek elszámolására is.

A menetlevélen, illetve adapterek, munkagépek esetében a gépüzemi jelentés soraihoz a megfelelő költségviselő (pl. térinformatikai objektum) azonosító is rögzíthető. Az üzemanyag-felhasználás normája a korrekciós tényezők alkalmazásával módosítható.

Az elszámolt teljesítmények és költségek a kalkulációkhoz input adatokat szolgáltatnak.
A modul segítségével a nagy értékű gépek leadott teljesítménye és költségei nyomon követhetők, az üzemeltetését végző dolgozó időelszámolása a gép teljesítményelszámolásával összekapcsolható.

Gépjármű teljesítmény elszámolás

A gépjármű-munkagép modul feladata a cég üzemeltetésében működő gépjárművek, adapterek és munkagépek nyilvántartása, a kapcsolódó teljesítmények és az üzemanyag felhasználások elszámolása a menetlevél, illetve a gépüzemi jelentés szükséges adatainak a kezelésével. Képes továbbá a dolgozók saját tulajdonában lévő gépjárművek nyilvántartására és a kapcsolódó költségek elszámolására is.

A menetlevélen, illetve adapterek, munkagépek esetében a gépüzemi jelentés soraihoz a megfelelő költségviselő (pl. térinformatikai objektum) azonosító is rögzíthető. Az üzemanyag felhasználás normája a korrekciós tényezők alkalmazásával módosítható. A modulban nyilvántartott eszközök kapcsolódnak a tárgyi eszközhöz, illetve, mint költséghelyek a controllinghoz.

A Biblion könyvesbolti rendszer egyaránt működhet off-line és online üzemmódban a bolt folyamatos üzletmenete érdekében. A szoftver lefedi az összes kiskereskedelmi folyamatot: az eladásokat a NAV engedélyes pénztárgéppel összekapcsolva, a pénzforgalmat, a készletek rendelését, bevételezését, naprakész nyilvántartását. Kezeli a kedvezményeket, akciókat, bónuszokat, kuponokat. Az integráció révén a forgalmi, pénzügyi és készlet adatok folyamatosan bekerülnek a központi rendszerbe.Küldje el kérdését, véleményét!

reCAPTCHA is required.

Kiemelt irányítási területek

mesterséges intelligencia
erp, logisztika, vállalatirányítási rendszer, logisztikai folyamatok
projektmenedzsment
e-business
vállalkozz digitálisan