BMS Informatika

Szolgáltatások

A BMS Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az ügyfelei stratégiai céljaihoz illeszkedő, teljes körű informatikai megoldás kidolgozása mellett fontosnak tartja nemcsak az információs rendszer biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, hanem az informatikai rendszer környezetét jelentő üzleti folyamatrendszer és szervezeti struktúra megfelelő kialakítását is, melyhez tanácsadást biztosít.

Minél jobban fel szeretnénk gyorsítani egy folyamatot, annál nagyobb mértékű automatizálást szükséges végrehajtanunk. Az automatizálást legkönnyebben az informatikai rendszerrel tudjuk megvalósítani. Azáltal, hogy összekapcsoljuk az egyes feladatokat, tevékenységeket, biztosítjuk az automatikus adatfeldolgozásokat és adat-átadásokat az adatbázisok között, automatizálni tudjuk a folyamatokat. Az automatizálásnál mindig a kivételek kezelése okoz problémát. Mi történik, ha a folyamat nem a tervezett módon fut le, vagy nem szabályszerűen kezelik a rendszert? Másik probléma a folyamatban bekövetkezett változások kezelése. Ha eltérő módon kell a folyamatnak lefutnia, akkor a szoftvert is módosítani szükséges. A választ a körültekintő rendszertervezés nyújtja, ami cégünk fontos erősségei közé tartozik.

Az automatizálás egyben a személytelenség veszélyét is hordozza. Különösen érzékeny terület az ügyfélkapcsolatok kezelése. Ezért az automatizmusokat úgy alakítjuk ki, hogy a személyes kapcsolat felvételekre is időben figyelmeztessen a rendszer.

A rendszertervezésnél a fenti kérdéseket is alaposan elemezzük annak érdekében, hogy az implementált szoftver hosszútávon ki tudja elégíteni az igényeket.

A felhasználók képzésének színvonala rendkívül nagy jelentőségű a bevezetett új rendszer üzemeltetésében. A felhasználókon múlik, hogy milyen minőségű lesz a rendszer adatbázisa. Az oktatásnak már a bevezetési munkákkal párhuzamosan meg kell kezdődnie ahhoz, hogy a felhasználók a bevezetésben szorosan együttműködhessenek a szállítóval és ahhoz is, hogy a teszteléseket el tudják végezni. Ehhez oktatási segédleteket kell biztosítani. Az oktatási segédletekben példákkal illusztráljuk a programok működését, megmagyarázzuk a rendszerösszefüggéseket és a rendszerben zajló háttérfolyamatokat.

Az oktatásnak minden felhasználói szintre és területre ki kell terjednie, így az oktatást általában felhasználói csoportonként végezzük el. Az oktatás többlépcsős: első lépésben a kulcsfelhasználók kiképzése történik, akik legtöbbször a bevezetési projektszervezet tagjai is, utána a többi felhasználó és végül a vezetők részére tartunk tanfolyamokat. Az oktatás eredményessége határozza meg, hogy a felhasználók milyen minőségű adatokat visznek be az adatbázisba, illetve, hogy mennyire tudják első lépésben használni, második lépésben kihasználni az új rendszer információszolgáltatási lehetőségeit.

A BMS Informatikai Kft. a garanciális feltételek biztosításán túl számos, egyedi, szolgáltatási szint megállapodásokon (SLA) alapuló szoftverkövetési és üzemeltetés támogatási szolgáltatás-csomagot kínál ügyfelei részére, melynek keretében biztosítja az alkalmazási rendszerben a jogszabályváltozások követését, megadott reakció idővel történő hibajavításokat, folyamatos rendelkezésre állást, szakértői támogatást, szoftverfejlesztést, karbantartást. Szolgáltatásainkat az elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül biztosítjuk szerződött ügyfeleink részére. Ügyfélszolgálati rendszerünk adatbázisában minden felhasználói bejelentés és a velük kapcsolatos intézkedések, válaszok, dokumentumok naprakészen rendelkezésre állnak.

Azon cégeknél, ahol az informatika nem tartozik a fő tevékenységek közé egyre gyakoribb, hogy kiszervezik a cégből az informatikai – kommunikációs rendszerrel kapcsolatos feladatokat és rábízzák hozzáértő, professzionális szolgáltatóra. A kiszervezés több szinten valósítható meg: kezdve az egyszerű üzemeltetés felügyelettől az eszközpark tulajdonának átruházásáig, a rendszertervezés, a továbbfejlesztések és teljes körű működtetés feladatainak átadásáig a szolgáltató részére. A BMS Informatikai Kft. az igények szerint a szolgáltatás teljes skáláját képes nyújtani ügyfelei részére.

A XXI. század egyik legjelentősebb találmánya az Internet, amelyen keresztül könnyen szerezhetünk információkat és tájékozódni tudunk bármely cégről, szervezetről, termékekről, szolgáltatásokról, stb. Ezért minden szervezet számára ma már szinte alapkövetelmény, hogy a web-en megjelenjen. Komolyabb cégek, szervezetek esetében azonban már nem elegendő egy statikus honlap, amelyen keresztül egyoldalúan információt közölnek, hanem egyre fontosabbá válik az interaktív párbeszéd lehetősége is. Az interaktivitás beépítése a portálba megkönnyíti a vevőkkel, szállítókkal, partnerekkel való kapcsolattartást, lehetővé teszi az összehangolt csoportmunkát akkor is, ha a résztvevők földrajzilag eltérő helyeken tartózkodnak.

A BMS Informatikai Kft. vállalja portálok felépítését és saját eszközein való üzemeltetését kedvező feltételekkel. (Lásd pl. www.mce.hu, melyet a BMS Informatikai Kft. épített fel és üzemeltet a Magyar Controlling Egyesület megbízásából.)

Az integrált vállalatirányítási rendszerre való áttérés mindig felveti a vállalati folyamatok és alaprendszerek újragondolásának, átalakításának szükségességét. Így az egységes törzsadatbázisok kialakítása, a vezetői számvitelt alátámasztó számlatükör, a költséghelyi struktúra, munkaszámrendszer, tevékenység struktúra, a beszámolórendszer, tervező rendszer felépítése alapvető fontosságú.

A korszerű működési rendszerre való áttéréshez elemezni kell az ügyviteli folyamatokat, melynek alapján eldönthetjük, hogy az adott folyamat, vagy tevékenység továbbra is szükséges, automatizálható-e, vagy kiváltható más tevékenységgel, vagy át kell-e valamilyen módon alakítanunk. Mindezek elemzéséhez, felépítéséhez, kialakításához szakmai segítséget nyújtunk a vállalati célokból kiindulva.

Felfogásunk szerint a controlling rendszer célja bemutatni a cégvezetés részére, hogy adott időszakban:

  • Hogy alakultak a költségek a tervezetthez képest;
  • A termékek, szolgáltatások fedezetei hogyan alakultak;
  • Milyen értéket képviselnek a vevőink a cég eredményessége szempontjából;
  • A leadott teljesítményeket, milyen egységáron tudott a szervezet megvalósítani;
  • Hogyan lehet a likviditási egyensúlyt fenntartani;
  • Mekkora profit realizálható és ehhez melyik folyamat milyen mértékben járult hozzá;
  • Mikor és hogyan térülnek meg a fejlesztések, beruházások;
  • Milyen hatékonysággal működik az érdekeltségi rendszer.

A BMS Informatikai Kft. vállalja a rendszertervezés lépésein át az adott cég, vagy intézmény működési rendszeréhez illeszkedő controlling rendszer kidolgozását és az ehhez szükséges informatikai háttér megteremtését.

Ma már az informatikai rendszerek olyan fejlettségi és bonyolultsági szintet értek el, hogy szakértelem nélkül nehéz eligazodnunk. A cég megfelelő informatikai rendszerének kialakítása a rendszertervezés lépéseitől kezdve stratégiai döntést igényel, hiszen általában jelentős beruházással jár együtt és hosszútávon meghatározza a cég működésének hatékonyságát, befolyásolja tőzsdei értékét. Az optimális döntés meghozatalához ezért vállaljuk a cég informatikai stratégiájának kidolgozását, amellyel a beruházás kockázatát csökkentjük.

A gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás időszakonként szükségessé teszi a vállalati folyamatok és szervezeti struktúra újragondolását és átalakítását. Mindez nagy megrázkódtatással jár a szervezet tagjaira nézve, mivel a megszokottól el kell térniük, szemlélet váltásra van szükség és új munkamódszereket kell alkalmazniuk. Az átalakítási folyamattal párhuzamosan a folyamatos működést is fenn kell tartani, ami dupla terhelést ró elsősorban a vezetőkre. Azért, hogy a BPR (Business Process Reengineering) projekt minél kisebb kockázattal, minél rövidebb idő alatt és a tervezett költségkereteken belül megvalósuljon, vegye igénybe szakembereinket, akik hatékony segítséget tudnak Önnek ebben nyújtani.

Gazdasági környezetünkben gyors átalakulások mennek végbe, amelyek kölcsönhatásban vannak az információs és kommunikációs technológia fejlődésével és lehetőségeivel. Pl. teljesen átalakult a kereskedelem, ahol a multinaconális áruházláncok vették át a vezető szerepet, vagy megfigyelhető a globalizáció, amelynek során a cégek informatikai rendszerei egymással összekapcsolódnak. Mindennek hátterében gazdasági megfontolások állnak, a cégek igyekeznek a folyamatokat minél jobban automatizálni, az információ naprakészségét és rendelkezésre állását minél szélesebb körben biztosítani, mert ezáltal egyrészt gazdaságosabb működés alakítható ki, másrészt a menedzsment és tulajdonosi kör jobban átláthatja, hogy mi történik az üzleti folyamatokban.

Amikor egy cégvezetés új stratégiát dolgoz ki annak érdekében, hogy hosszútávon megtarthassa, vagy megnövelje piaci pozícióit, javítsa versenyképességét, akkor mindig az üzleti modellre kell koncentrálni!

Csakis egy jól átgondolt üzleti modell lehet az alapja a működési rendszer és informatikai rendszer korszerűsítésének. Ebből kiindulva lehet meghatározni, hogy milyen folyamatokat kell ki-, ill. átalakítani, mit lehet és érdemes automatizálni. Ezt követően érdemes foglalkozni a „hogyan” kérdésével, vagyis az informatikai rendszerrel szemben elvárt Követelményjegyzéket elkészíteni.

A BMS Informatikai Kft. – elsősorban a Sunbooks B2B könyvpiaci rendszer felépítése és üzemeltetése során szerzett tapasztalatai alapján – képes az Ön cégének profiljához és stratégiájához illeszkedő online üzleti modell kidolgozására.

Küldje el kérdését, véleményét!

reCAPTCHA is required.

Még több információ ERP rendszerünkről

erp, üzleti előnyök, bms vállalatirányítási rendszer
erp, jellemzők, vállalatirányítási rendszer jellemzői
erp, back office, front office modulok
erp, front office, back office modulok
erp, egyéb modulok, back office modulok, stratégiai tervezés