BMS Vállalatirányítási rendszer jellemzői

Legfontosabb jellemzők

Az általunk nyújtott vállalatirányítási rendszer személyre szabásával az alábbi nagyszerű jellemzők segítenek Önnek megteremteni a vállalat működésének teljes kontrollját. – Vállalatirányítási rendszer jellemzői

Controlling-szemléletű irányítás

A controlling célja, hogy a vezetőség számára kimutassa, mely tevékenységek hogyan járultak hozzá a cég eredményéhez. Ez a szemléletmód végigvonul az egész rendszeren, vagyis már az analitikus adatok rögzítésénél látni lehet, hogy mivel összefüggésben merült fel az adott költségelem vagy bevétel, ezáltal nem kell utólagos adatrögzítéseket végezni a controlling-elemzések céljából. A controlling-modul a tényadatok megfelelő csoportosíthatósága mellett a megfelelően alábontott tervezést is biztosítja. A vezetői információs rendszerhez kiválasztott célszoftver segítségével lehetővé válik a controlling-információkból különféle jelentések készítése és az adatok grafikus ábrázolása az ügyviteli folyamatok során, megalapozva a stratégiai döntéseket.

A vállalatirányítási rendszer controlling-szemléletű felépítése lehetővé teszi továbbá, hogy az eredmény kimutatása az ún. vezetői számvitel szerint történjen, a főkönyvi adatok megfelelő átcsoportosításával. A controlling-kimutatások, -beszámolók a vállalat tevékenységének hatékonyságát tükrözik, és lehetővé teszik annak eldöntését, hogy a cég működése megfelelő-e vagy valamilyen új vezetői stratégia kidolgozására van szükség.

Teljes körű

Az egyes modulok szinte teljeskörűen lefedik a vállalati tevékenységeket, profiltól függően. A rendszerbe a folyamatokhoz szükséges automatizmusok be vannak építve, amelyek ellenőrzési pontokat tartalmaznak. Ezek lehetővé teszik, hogy az ügyviteli feladatok mechanikus része automatikusan bonyolódjon, de ahol szakmai döntésre van szükség, ott a felhasználó beavatkozhasson az automatizált folyamatokba.

Paraméterezhető

A vállalatirányítási rendszer elvi felépítése nagyszámú paraméterre (vezérlőadatra) épül, amely lehetővé teszi a rugalmas alkalmazkodást egyrészt a cég ügyviteli folyamataihoz, másrészt a környezeti elemek változásához. Ilyen környezeti elemek lehetnek a törvényi változások, valamint a cég tevékenységi körének bővülése, változása, amely a paraméterek átállításával, illetve új paraméterek felvételével hozzáigazítja a szoftvert a változásokhoz anélkül, hogy programmódosításra szükség lenne.

Integrált

A szoftver magában foglalja mind az általános, jogszabályok által jól körülhatárolt, mind az ágazatspecifikus szakmai és ügyviteli folyamatok rendszerét. A rendszer korszerűen valósítja meg a vállalati tevékenységek folyamatmodelljét, amely integráltan, a teljes szoftver tekintetében közösen használt adatbázisokon valósul meg. A BMS vállalatirányítási rendszer viszonylag könnyen integrálható külső szoftverekkel is, ha azok megtartása stratégiai fontosságú.

Szervezeti változások rugalmas kezelése

Amennyiben a szervezeti felépítés, illetve a centralizált és decentralizált tevékenységek köre megváltozik, úgy ez a szoftveren átvezethető, amelyhez csak az új és a régi szervezeti egységek (költséghelyek, profitcenterek) egyértelmű összerendelésére és ennek alapján a változás előtti időszak adatainak konverziójára van szükség, programmódosítás nélkül. Ez is a rendszer hosszú távú alkalmazhatóságát teszi lehetővé.

Automatizált főkönyvi feladások

A vállalatirányítási rendszer fontos jellemzője, hogy az egyes modulokhoz főkönyvi paraméterek adhatók meg, amelyek alapján az adott modul főkönyvi feladásai automatikusan állíthatók elő, és ezeket a számviteli modul képes fogadni a naplófajták segítségével. Lehetőség van ugyan a manuális könyvelésre is, de erre csak kivételes esetekben van szükség. A főkönyvi paraméterek az elsődleges főkönyvi számok mellett az ellenszámlára vonatkozó paramétereket is tartalmazzák. A főkönyvi számok mellett a gazdasági esemény jellegéhez kapcsolódóan megadhatók ún. egyéb kontírozási paraméterek, amelyek biztosítják, hogy költséghelyre, költségviselőre – pl. munkaszám, ágazat, objektum stb. – kimutathatók legyenek a költségek.

Adat- és működési biztonság

A BMS biztosítja az adatok magas szintű biztonságát, amelynek segítségével a felhasználók csak a részükre engedélyezett adatkört kérdezhetik le és módosíthatják. Ez érvényes az internetalapú funkciókra is, vagyis az adatbázis szervezése, az alkalmazott architektúra, alapszoftverek és hardvermegoldások biztonságossá teszik a publikus (internet) funkciók működtetését. Az IT rendszer architektúrájának tervezésekor az Ügyfelünk által elvárt működési biztonsági követelményeknek megfelelő megoldási javaslatokat dolgozunk ki.

Mérleg- és eredménykimutatás

A mérleg- és eredménykimutatások számviteli törvény szerinti felépítését a rendszer paraméterezhetően tartalmazza, így ezek beállításával az időszaki és év végi kimutatások automatikusan, tetszés szerinti időpontban elkészíthetők a főkönyv adataiból. Cégcsoport szinten a konszolidált mérleg- és eredménykimutatás, a controlling beszámolók elkészítése szintén paraméterezhető. A törvény változásait általában programmódosítás nélkül, a paraméterek átállításával lehet követni a rendszerben.

Küldje el kérdését, véleményét!

reCAPTCHA is required.

Még több információ ERP rendszerünkről

erp, üzleti előnyök, bms vállalatirányítási rendszer
erp, jellemzők, vállalatirányítási rendszer jellemzői
erp, back office, front office modulok
erp, front office, back office modulok
erp, egyéb modulok, back office modulok, stratégiai tervezés