BMS Vállatirányítási rendszer

Egyéb modulok

Vállalatirányítási rendszerünk egyéb moduljai

A vállalatirányítási rendszerek adatbázisai hatalmas mennyiségű tranzakciós adatot tartalmaznak és a növekedési ütemük – például az IoT (Internet of Things) alkalmazásával – is egyre gyorsul. Érdemes ezt az adatmennyiséget új szempontú megközelítésekkel elemezni, összekapcsolni más adatbázisokkal, amelynek révén sokszor meglepő eredményeket kapunk. Kiolvashatunk tendenciákat, viselkedési módokat, várható trendeket, eddig rejtett összefüggéseket, amelyek alapján hozhatunk fejlesztési, beruházási döntéseket, változtathatunk a folyamatokon, elkerülhetünk kockázatokat, stb.

A modul fő jellemzői:

 • A BMS adatbázisára épülő általános lekérdezőrendszer alkalmazása
 • Mutatószámrendszer kialakítása
 • Terv-tény összehasonlítások
 • Előre definiált és ad-hoc lekérdezések
 • Grafikus megjelenítés

A BI rendszer megvalósításához keretrendszerként olyan célszoftver alkalmazását javasoljuk, amelyben a különböző üzletiterv-változatok rugalmasan és hatékonyan elkészíthetők, illetve a vezetők számára automatikusan előállítja a megfelelő standard kimutatásokat. Az ad hoc információk, lekérdezések, célirányos elemzések a szoftverrel „felhasználó barát” módon készíthetők. Ezzel egyszerűsödik a stratégiai tervezés, mert az alternatívákra azonnal választ ad a rendszer.

A stratégiai tervezés minden cég életében legalább évenként ismétlődő komplex vezetői feladat, ahol a különböző szakterületi vezetők összehangolt munkája szükséges.

A stratégiai tervezés támogató keretszoftverben a következő funkciókra van lehetőség:

 • Üzleti tervezési modell felépítése, tervtáblák és a közöttük lévő összefüggések definiálása
 • Adatbázis-kapcsolat segítségével bázisadatok átvétele pl. a BMS-rendszerből
 • Többszintű jogosultsági rendszer kialakítása és alkalmazása
 • Többszintű, hálózatban történő tervezés akár egymástól távoli telephelyeken
 • Tervek konszolidálása és alábontása
 • Excel-utasításkészlet felhasználása
 • Tetszőleges számú tervváltozat elkészítése
 • Tervállapotok nyomon követése
 • Széles körű lekérdezési lehetőség
 • Standard és ad-hoc listák készítése

A fenti keretszoftver alkalmazásával a vezetők számára egyszerűsödik a stratégiai tervezés. A számításigényes tervezési folyamatban a tervezés lényegére, az elemzésekre, a “Mi lenne, ha?..” kérdések megválaszolásával a különböző stratégiák kidolgozására koncentrálhatnak, mivel az időigényes számításokat a program elvégzi helyettük.

Sok cégnél, intézménynél nagyszámú műszaki dokumentáció készítésére és kezelésére van szükség, amelyek a vállalatirányítási rendszeren kívül, különböző CAD és egyéb szoftverekkel (Word, Excel stb.) készülnek.

Általában work-flow-alapú dokumentummenedzsment-rendszer bevezetését javasoljuk, amely a következő feladatokat végzi el:

 • Dokumentumok keletkezésekor a dokumentumra jellemző adatlap kitöltése
 • Verziókezelés, állapotkövetés
 • Eseményvezérelt, automatikus dokumentum-létrehozás
 • Dokumentumok továbbítása a beállított folyamatok szerint
 • Dokumentumok tárolása és archiválása
 • Gyors lekérdezési lehetőségek, összetett szempontrendszer szerint
 • On-line adatbázisszintű kapcsolat a különböző rendszerek (pl. BMS) adatbázisaival
 • Többszintű jogosultsági rendszer kezelése
 • Elektronikus aláírás
 • Konfigurációkezelés

A dokumentummenedzsment-rendszer kialakítására számos szoftvereszköz alkalmazható, melyek közüli választást az adott cég igényei szerint végezzük el.

Mindazon cégeknél vagy részlegeknél, ahol döntően szellemi munkavégzés történik, vagyis több ember összehangolt munkavégzése szükséges, célszerű egy work-flow-rendszer bevezetése. Ilyen pl. a kutatás-fejlesztés, a különféle ügyintézés, tervezés, tanácsadás, projektszerű tevékenység.

A különféle work-flow-szoftverek általában a következő funkciókkal rendelkeznek:

 • Folyamattípusok definiálása
 • Folyamatok definiálása
 • Tevékenységek és kapcsolódó erőforrások, átfutási idők, felelősök, költségek stb. kezelése
 • Többszintű jogosultsági rendszer kezelése
 • Folyamatok on-line monitorozása
 • Kritikus folyamatok, események kijelzése
 • Vezetői információk előállítása
 • Adatbázisokkal on-line kapcsolati lehetőség (pl. BMS)
 • Folyamatok automatikus indítása, leállítása
 • Helyettesítések kezelése
 • Teljesítmények mérése
 • Hálózatos üzemmód kezelése

Mindazon feladatoknál, ahol nagyszámú ügyfélforgalmat kell bonyolítani telefonon keresztül, az eContact call center szoftverrel hatékonnyá tudjuk tenni mind a kimenő, mind pedig a bejövő hívások kezelését. Az eContact eszközei különböző kombinációkban működnek együtt, így különböző modulokat kínál a kívánt Contact Center-funkció végrehajtásához:

Kimenő telemarketing

Ez a modul egyszerűsíti az ügyintézési és telemarketing-jellegű kimenő hívások minden jelentős mozzanatát.

Bejövő hívások

Teljeskörűen kezeli a beérkező hívásokat, és az ügyfélkarton segítségével pontos információkat ad az ügyintézőnek az ügyfélről.

Forgatókönyv- (scripting-) modul

Rugalmas és erős scripting-modul, amely lehetővé teszi az ügyintéző számára, hogy széles körű ügyfélközpontú tevékenységet folytasson, a hívás jellegének megfelelően.

Feladatok kiosztása:

Az ügyintéző munkalapján automatikusan megjelenik az elérni kívánt telemarketing-csoport. A kiosztás több szinten végezhető:

– Kiosztás definiálása általános paraméterekből. Ebben az esetben a kiosztás véletlenszerű.
– Kiosztás definiálása bizonyos ügyintézőknek. Ezt az opciót akkor használjuk, amikor a telemarketing egyedi képességeket kíván az ügyintézőtől.

Ügyfél újrahívása

A telemarketing-folyamat során az ügyintéző nem mindig tud kapcsolatba lépni az ügyféllel, mert pl. az nem elérhető, vagy a telefonja foglalt. Ilyen esetekben az eContact az előre definiált paraméterek alapján újraütemezi a hívást.

Dinamikus forgatókönyvek (scriptek) használata

A kimenő hívás természetesen könnyebben tervezhető, mint a bejövő. A bejövő hívások közé tartoznak pl. a hívó számára a kívánt szolgáltatás biztosítása, árajánlat küldése, találkozók létrehozása és egyéb, az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységek. Kimenő hívások lehetnek pl. szolgáltatások ajánlása, behajtás, stb. Ezért biztosít az eContact egy rugalmas és erős scripting-modult, amely végigkalauzolja az ügyintézőt egy hívás fogadásánál megteendő lépések során.
A scriptek használatával minden lépés automatikusan történik az ügyintéző számára. Hozzájuttatják azokhoz az eszközökhöz, amelyeket használnia kell a feladatok végrehajtásánál. A scriptek automatizálják a munkafolyamatot.

Jelentések létrehozása

A Jelentéskészítő rendszer lehetővé teszi, hogy sokféle jelentést hozzunk létre. Például: kinyomtathatunk egyhavi eladási jelentést ügynökre, termékre vagy ügyfélre vonatkoztatva. Fenntarthatunk emlékeztetőlistákat, hogy biztosan tudjuk, az ügyfelektől jövő panaszokat kezelik. Létrehozhatunk jelentéseket külső jelentéskészítők révén is (pl. Excel), eContact-adatok használatával. Egymást érintő részeket és statisztikai számításokat hozhatunk létre, ha szükséges. Ráadásul az eContact SQL működésének köszönhetően a felhasználó bármely szükséges jelentést megalkothat közvetlenül az általa leginkább kedvelt jelentésalkalmazásban.

Küldje el kérdését, véleményét!

reCAPTCHA is required.

Még több információ ERP rendszerünkről

erp, üzleti előnyök, bms vállalatirányítási rendszer
erp, jellemzők, vállalatirányítási rendszer jellemzői
erp, back office, front office modulok
erp, front office, back office modulok
erp, egyéb modulok, back office modulok, stratégiai tervezés